Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie zajął pierwsze miejsce w kategorii instytucjonalnej programu Leonardo da Vinci w konkursie EDUinspiracje 2013. Konkurs ten to inicjatywa podejmowana corocznie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,  wskazująca i wyróżniająca najbardziej inspirujące projekty edukacyjne, której  podstawowym celem jest upowszechnianie i promocja rezultatów projektów i doświadczeń beneficjentów koordynowanych przez nią programów. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Historie sukcesu – jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i na nasze życie?”

Projekt zgłoszony do konkursu został napisany przez Janusza Cezarego Salamończyka, autora i koordynatora projektów edukacyjnych realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie nie tylko z programu Leonardo da Vinci, ale także Comenius, Młodzież w działaniu i Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W latach 2005-2013 szkoła pozyskała ze środków Unii Europejskiej ok. 466.746,55 euro i 47.443,61 zł. Za granicę, w ramach zrealizowanych projektów wyjechało ok. 420  uczniów i 160 osób dorosłych. W marcu 2014 r. rozpocznie się realizacja kolejnego projektu z programu Leonardo da Vinci, dofinansowanego kwotą 25.290 euro, w ramach którego na staże do Anglii i na Maltę wyjedzie kolejnych ośmiu uczniów i dwoje nauczycieli.

21 listopada, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, odbyła się nadzwyczaj uroczysta  gala wręczenia nagród w konkursie EDUinspiracje 2013, połączona z obchodami 20-lecia istnienia FRSE. Ważną rolę FSRE w polskiej edukacji podkreślali kolejni mówcy: J. Berdzik, podsekretarz stanu w MEN, dr A. Kurkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Strategii MNiSW oraz posłanka na Sejm U. Augustyn.  Z wielką przyjemnością i zainteresowaniem słuchało się wykładu prof. dr hab. Konstantego Wojtaszczyka, który wg prowadzącego Michała Olszańskiego – o Unii Europejskiej wie wszystko, a także wykładu człowieka sukcesu, prof. Jacka Bliklego. A to wszystko uatrakcyjnione  muzyką klasyczną w wykonaniu doskonałych muzyków i stypendystów programu Erasmus.

W tym dniu osiągnięcia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Chojnie zostały docenione przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a prezentowany projekt z programu Leonardo da Vinci nagrodzony. W gali, na zaproszenie FRSE, uczestniczył  J. Cezary Salamończyk, autor sukcesu oraz Adriana Salamończyk, dyrektor szkoły, która odbierała dyplom i statuetkę.Zwycięstwo w konkursie EDUinspiracje 2013 jest dla szkoły mocnym impulsem do dalszego rozwoju i udziału w nadchodzącej edycji europejskich programów edukacyjnych.
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony