16 grudnia br. Wicestarosta – Jerzy Miler, spotkał się z dyrekcją, przedstawicielami samorządu uczniowskiego oraz gospodarzami klas I, maturalnych i zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Głównym celem spotkania było przekazanie przedstawicielom klas długopisów. Tradycyjnie, od kilku lat Zarząd Powiatu przekazuje maturzystom długopisy z grawerem „Matura 2014”,

a pierwszym klasom długopisy z napisem „ZSP nr 2 w Gryfinie - dobry wybór”. Wicestarosta pytał młodzież, czy podoba im się w szkole, gdzie po ukończeniu szkoły zamierzają się dalej kształcić. W luźnej rozmowie uczniowie opowiedzieli o tym, co się dzieje w szkole, jak ją widzą. Zza zamkniętych drzwi  dochodziły dźwięki poloneza, padło więc także pytanie gdzie odbędą się zbliżające się wielkimi krokami studniówki. Spotkanie zakończyło się obdarowaniem młodzieży wydanymi przez starostwo najnowszymi albumami pt. „Pomniki w Powiecie Gryfińskim”, złożeniem życzeń z okazji zbliżających się świąt oraz pamiątkowym zdjęciem.
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony