We wtorek, 11 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w obecności, władz powiatu, władz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz dyrekcji szkoły przekazany został sprzęt do pracowni elektrycznej, a także komputery, urządzenie wielofunkcyjne i książki.

 

Uroczyste przekazanie sprzętu, którego wartość przekroczyła 30 tys. zł, jest efektem wieloletniej współpracy ZSP nr 2 w Gryfinie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr w Szczecinie.

Była to również okazja do spotkania i rozmów na temat dalszej współpracy szczecińskiego oddziału SIMP ze szkołą. W spotkaniu, obok dyrekcji ZSP nr 2 udział wzięli również przedstawiciele władz powiatu – starosta Wojciech Konarski oraz wicestarosta Jerzy Miler. Z ramienia SIMP na spotkaniu obecny był także Jerzy Rzetelski – pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Małgorzata Gadomska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Grzegorz Śmigielski – kierownik jednego z realizowanych obecnie w szkole projektów.

Obecnie gryfińska szkoła już po raz piąty przystąpiła do realizacji projektu na zasadzie partnerstwa z SIMP, dzięki któremu młodzież z technikum zawodowego oraz zasadniczej szkoły zawodowej będzie mogła uczestniczyć w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Od 2008 r. we wspólnie realizowanych projektach udział wzięło już blisko 300 uczniów z ZSP nr 2 w Gryfinie, którzy uzyskali kwalifikacje bądź uprawnienia w różnych dziedzinach: 112 uczniów energetyczne do pracy na stanowiskach eksploatacji (urządzenia elektryczne), 42 uczniów energetyczne do pracy na stanowiskach eksploatacji (urządzenia gazowe), 14 osób do obrotu substancjami kontrolowanymi niszczącymi atmosferę, 11 osób do obsługi wózków widłowych z mechanicznym układem podnoszenia (sztaplarki) oraz tytuły czeladnicze w zawodach wizażystka – 63 uczennice, elektromechanik urządzeń chłodniczych – 14 uczniów, elektryk – 5 uczniów, elektromechanik – 7 uczniów, kompetencje w zakresie obsługi kas fiskalnych oraz tworzenia rysunków w standardzie 3D – 28 osób.

Przekazany we wtorek sprzęt zasili pracownię elektryczną w ZSP nr 2 w Gryfinie, która w trakcie ostatnich lat dzięki wsparciu finansowemu powiatu gryfińskiego przechodzi gruntowną modernizację. W ostatnich dwóch latach pracownia doposażona została w nowoczesny sprzęt za kwotę przekraczającą 100 tys. zł.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony