11 kwietnia br. w ZSP nr 1 w Chojnie odbyła się uroczystość Święta Szkoły, noszącej imię Bohaterów spod Siekierek i ppor. Ryszarda Kuleszy, ściśle związana z obchodami kolejnej rocznicy Forsowania Odry.

Jak co roku, uroczystość zaszczyciło swą obecnością wielu znamienitych gości, m. in. starosta - Wojciech Konarski, wicestarosta - Jerzy Miler, sekretarz powiatu - Barbara Rawecka, ksiądz prałat Antoni Chodakowski, ksiądz kanonik Henryk Przestacki, dyrektor ZSP nr 2 w Gryfinie - Joanna Mendrygał, wicedyrektor ZSP nr 2 w Gryfinie - Maciej Puzik. Udział w  obchodach Święta Szkoły wzięli także przedstawiciele instytucji patronujących szkole. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej z Warszawy reprezentował mjr Piotr Lotarski, V Pułk Inżynieryjny w Szczecinie - kpt. Mirosław Puzyniak oraz chorąży Henryk Trębas, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - dr inż. Mateusz Piwowarski.


Z uwagi na podniosłość uroczystości akademię rozpoczęło wprowadzenie sztandarów oraz występ chóru szkolnego, który odśpiewał Hymn Narodowy oraz Gaudeamus Igitur. Tradycyjnie już, integralną częścią uroczystości stały się przemówienia. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor ZSP nr 1 w Chojnie -  Adriana Salamończyk. W swej przemowie zaznaczyła, iż kultywowanie tego typu rocznic jest narodową powinnością, bez której nasza tożsamość skazana byłaby na zatracenie. W myśl sentencji „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” - dyrektor wyraziła przekonanie, iż zobowiązani jesteśmy podziękować poległym żołnierzom za możliwość życia i uczenia się w wolnym, niepodległym kraju. Zaznaczyła przy tym, że organizowanie akademii upamiętniających pamięć naszych przodków powinno stać się nieodłączną częścią procesu nauczania i kształtowania w młodzieży nie tylko szacunku do wolności, ale i poczucia obowiązku wobec ojczyzny.Następnie głos zabrał starosta - Wojciech Konarski. Mówił, jak dużą radością napawa go fakt, iż szkoła kultywuje pamięć o wydarzeniach II Wojny Światowej. Podziękował również za owocną współpracę szkoły z władzami powiatu, mającą na celu podnoszenie poziomu nauczania młodzieży i poszerzania jej horyzontów.

W tym roku obchody Święta Szkoły nabrały szczególnego wymiaru, zbiegły się bowiem z  zakończeniem rekolekcji wielkopostnych. W związku z tym głos zabrali także, ksiądz prałat Antoni Chodakowski i ksiądz Lucjan Chronchol, dziękując dyrekcji szkoły za nie tylko kształcenie młodzieży, ale dbanie także o jej rozwój duchowy.Po części oficjalnej nastąpił moment wręczenia uczniom nagród i dyplomów za udział w różnego rodzaju konkursach, między innymi w „XXVII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych”, „Alfiku Matematycznym”, „Geoplanecie”, „Olimpiadzie Przedsiębiorczości”. Ogłoszono także wyniki współzawodnictwa klas o tytuł „Superklasy roku szkolnego 2013/2014”.Akademię zakończył występ artystyczny  przygotowany pod kierunkiem nauczycielek Edyty Krupy-Nadolny i Bożeny Kuchyt.

 

Źródło: ZSP nr 1 w Chojnie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony