Pierwsza edycja tego konkursu odbyła się 14 maja 2014 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie Filia w Chojnie. Pomysłodawca – pedagog Aneta Kowal – zaprosiła do uczestnictwa uczniów z problemami o charakterze dyslektycznym. Do konkursu przystąpiło 8 szkół podstawowych z powiatu gryfińskiego: SP Chojna, Czelin, Mieszkowice, Moryń, Stołeczna, Troszyn, Trzcińsko – Zdrój, Żabnica.

Spośród 21 uczestników ortograficznych zmagań komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: I miejsce – Jakub Simiński (SP Czelin, op. Aneta Nowek), II miejsce – Miłosz Parczewski (SP Chojna, op. Przemysław Tylus), III miejsce – Maciej Czarnecki (SP Czelin, op. Aneta Nowek). Jurorzy przyznali również 4 wyróżnienia: Dominik Jacewicz, Małgorzata Śliwka (SP Chojna, op. Ewa Szwech, Iwona Dunowska), Julianna Studniarz (SP Mieszkowice, op. Ilona Dogiel), Melisa Piotrowska (SP Stołeczna, op. Elżbieta Bożek).
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują staroście - Wojciechowi Konarskiemu za upominki dla wszystkich uczestników konkursu, firmie „Biedronka” za słodkie podarki przygotowane dla dzieci, radnym Rady Powiatu w Gryfinie: Ewie Dudar, Alicji Kordylasińskiej, Arkadiuszowi Augustyniakowi, Zbigniewowi Głąbale, Leszkowi Jackiewiczowi, Janowi Podleśnemu, którzy byli sponsorami nagród głównych oraz dyrektor - Adrianie Salamończyk i wicedyrektor - Małgorzacie Limanówce ZSP w Chojnie  za udostępnienie pomieszczeń szkolnych.

Źródło: www.pppgryfino.pl
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony