W dniach 27-31.05.2013 r. w Chojnie, w ramach programu Comenius Regio projekt „Szkoła w społeczności – społeczność w szkole” odbyła się ostatnia, podsumowująca wizyta partnerów z Malty. Goście po raz trzeci mieli możliwość poznać zaangażowanie poszczególnych instytucji w proces nauczania i uczenia się oraz wymienić doświadczeniami w zakresie funkcjonowania instytucji edukacyjnych w lokalnych społecznościach.

Wśród gości obecni byli: pani Josephine Mifsud – dyrektor St Thomas More College na Malcie, pan Mario Calleja – burmistrz Marsaskali, nauczyciele szkoły podstawowej – St Thomas More College Marsaskala Primary oraz przedstawiciele instytucji wspierających działalność szkół.

Pierwszego dnia pobytu partnerzy zwiedzili Wrocław, gdzie obejrzeli Panoramę Racławicką - jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Spacerowali najstarszą zabytkową częścią Wrocławia  - Ostrowem Tumskim gromadzącym najbardziej wartościowegotyckie kościoły i barokowe budowle świeckie. Wchodząc na wyspę Piasek słynnym Mostem Zakochanych – Mostem Tumskim podziwiali m.in. kościół Najświętszej Marii Panny, gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, barokową cerkiew prawosławną Świętych Cyryla i Metodego, pomnik kardynała Kominka. Spacer zakończyli na Wrocławskim Rynku – średniowiecznym placu targowym kupując pamiątki na licznie wystawionych straganach handlowych.

Głównym punktem trzeciej wizyty strony maltańskiej była konferencja podsumowująca realizację projektu "Szkoła w społeczeństwie - społeczność w szkole"- „Community school – school in community”. 29 maja 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przedstawiono zrealizowane  w ramach projektu działania. Wśród uczestników konferencji oprócz przedstawicieli partnerów projektu z Malty i Polski obecni byli przedstawiciele lokalnych instytucji oraz placówek współpracujących z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie m.in.: ppłk Cezary Kinowski z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach, Wiesław Pietruszkiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Tomasz Zalewski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, dr Waldemar Urbaniak rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie, insp. Andrzej StechnijKomendant Powiatowy Policji w Gryfinie, Jolanta Majewska dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, Bogusława Florek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Krystyna Knop prezes zarządu Uniwersytetu III wieku w Gryfinie, Robert Wójcik z Nadleśnictwa w Gryfinie, Wioletta Rożko z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie, Janusz Babiarz z Miejskiego Klubu Sportowego w Chojnie, Jan Podleśny dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie oraz przedstawiciel lokalnych mediów Andrzej Kordylasiński z portalu igryfino.pl.

Konferencję uroczyście rozpoczął Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, przedstawiając korzyści wynikające z realizacji projektów międzynarodowych, podkreślił rolę wymiany doświadczeń w wprowadzaniu innowacji i udoskonalaniu pracy szkół.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie działań w ramach projektu oraz prezentacja szkół i ich działalności. Koordynator projektu po stronie polskiej pan Janusz Salamończyk zaprezentował dotychczasowy przebieg realizacji projektu. Przedstawił instytucje i organizacje włączające się w proces nauczania jakie mieli możliwość poznać, w trakcie wizyt partnerskich, obie strony projektu. Wskazywał podobieństwa i różnice w systemie edukacji w Polsce i na Malcie. Podkreślił rolę współpracy szkół z organami prowadzącymi, organizacjami kulturalnymi i artystycznymi oraz potencjalnymi pracodawcami.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pani Adriana Salamończyk przedstawiła współpracę szkoły z instytucjami. Podkreśliła korzyści wynikające z współpracy patronackiej, jej wpływ na uatrakcyjnienie procesu nauczania i wychowania, a także aktywizację i rozwijanie zainteresowań uczniów.

Współpracę w ramach projektu „Community school - school in community” od strony partnerów przedstawił Mark Causon. Zakres działalności St Thomas More College i zasady zarządzania szkołami na Malcie przedstawiła pani dyrektor Josephine Mifsud. Uczestnicy obejrzeli przygotowaną prezentację „St Thomas More College- An Overview”. Dużo emocji dostarczyła przygotowana przez dyrektora St Thomas More College Marsaskala Primary w Marsaskali prezentacja „Living and growing in hormony”.

Podsumowaniem konferencji było przemówienie Mario Calleja - burmistrza Marsaskali. Podziękował on za możliwość uczestniczenia w projekcie, poznania funkcjonowania szkół w Polsce. Wręczając symboliczne pamiątki panu Staroście Wojciechowi Konarskiemu, koordynatorowi projektu panu Januszowi Salamończykowi i pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Adrianie Salamończyk wyraził swoje uznanie i zadowolenie ze współpracy.


Po południu goście z Malty wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie  spędzili wspólnie czas w kręgielni.

Ostatniego dnia pobytu goście z Malty zwiedzili Rejon Pamięci Narodowej. Odwiedzili Górę Czcibora w Cedynii, cmentarz w Siekierkach, a po południu udali się na spacer po Szczecinie.

Źródło: ZSP nr 1 w Chojnie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony