26 czerwca 2014 roku w Sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Wojciecha Dobraka Dyrektora Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka. Starosta Gryfiński Wojciech Konarski oraz Dyrektor oddziału ZEDO Wojciech Dobrak podpisali list intencyjny, który zainicjował współpracę pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie a spółką PGE.

Dalszym etapem wdrażania będzie podpisanie porozumienia i umowy określających szczegółowo zasady współpracy. Podpisany list to także możliwość realizacji zadań, niezwiązanych bezpośrednio ze szkoleniem uczniów na terenie elektrowni. Dzięki temu możliwe będzie również organizowanie wspólnych seminariów, imprez kulturalnych oraz wspieranie innych działań związanych z promocją placówki i edukacją młodzieży.
W efekcie podpisany list umożliwi dostosowanie oferty edukacyjnej do realiów lokalnego rynku pracy.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony