Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie drugi rok realizuje projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim”. Jednym z zadań projektu są spotkania i szkolenia dyrektorów przedszkoli i szkół naszego powiatu w ramach sieci współpracy i samokształcenia. 22 października 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym. Temat spotkania - „Stres w pracy dyrektora”.

Wykład prowadził psycholog dr Jerzy Wojciechowski, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego-Uniwersyteckie Centrum Edukacji. W spotkaniu uczestniczyło prawie 30 dyrektorów a także starosta Wojciech Konarski i sekretarz Barbara Rawecka. Kolejne spotkanie odbędzie się w lutym.

Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: PPP Gryfino

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony