Rada Powiatu w Gryfinie wyróżniła Aleksandrę Rębacz oraz Mikołaja Gajowskiego za systematyczną pracę i wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy, przyznając stypendia za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015.Prezydium Rady Powiatu w Gryfinie wraz ze stypendystami.


Aleksandra Rębacz – uczennica IV klasy Technikum Ekonomicznego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Skromna profesjonalistka, zawsze dążąca do zamierzonego celu. Jej zainteresowania wiążą się z naukami matematycznymi i ekonomicznymi, lubi także gotować. Marzy o studiach na kierunku rachunkowość i finanse.
Średnia ocen: 5,00

 Mikołaj Gajowski – uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Pełni rolę przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz zastępcy przewodniczącego szkolnego klubu Douzelage. Aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych realizowanych przez klub i stowarzyszenie Douzelage. Interesuje się chemią oraz geologią historyczną. Pasjonuje go historia naszej planety. W przyszłości zamierza studiować na Akademii Morskiej w Szczecinie.
Średnia ocen 5,00

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony