Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Czarnowie zapraszają rodziców z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na Imprezę Turystyczno – Integracyjną „Leśna Polana” oraz dzień otwarty szkoły w dniu 21 maja 2015 r. w godz. 10 00 – 13 00.

 


Gwarantujemy dobrą zabawę, możliwość zwiedzenia szkoły, zapoznanie się z zasadami rekrutacji, ofertą edukacyjną oraz możliwościami dalszego kształcenia dostępnymi dla naszych absolwentów.


info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony