W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie trwają pracę związane z próbą przywrócenia kształcenia w „wymarłym” już zawodzie, jakim jest szkutnik. Od kilku dni ogólnopolskie media donoszą o podjętych przez ZSP nr 2 oraz goleniowską firmę Technologie Tworzyw Sztucznych, specjalizującą się w budowie luksusowych jachtów, działaniach mających na celu reaktywację kształcenia we wspomnianym zawodzie.

Szkutnik przed kilkoma laty zdjęty został z ministerialnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i teraz aby móc wznowić kształcenie w tym kierunku niezbędne jest spełnienie wielu warunków, z których najważniejszym jest ponowne wprowadzenie do wspomnianej klasyfikacji „wymarłego” zawodu. Zgodnie z instrukcjami uzyskanymi przez szkołę w Departamencie Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej trwają procedury związane ze złożeniem przez TTS z Goleniowa wniosku do Ministerstwa Gospodarki o możliwość kształcenia młodocianych pracowników w szkutnictwie. Ponadto ZSP nr 2 w Gryfinie nawiązał kontakt z Wydziałem Budowy Jachtów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, który dysponuje zapleczem naukowym. Jeśli wszystkie wspomniane działania zakończą się pomyślnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie stanie się jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Polsce kształcącą we wspomnianym zawodzie.

 

Źródło: ZSP nr 2 w Gryfinie

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony