Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z partnerami z Węgier: Köszeg Város Önkormányzata, Jurisich Miklos Gimnazium es Kollegium i Koszegi Testvervarosi Egyesulet oraz Turcji: KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Selcuklu Ataturk Anadolu Lisesi i Hayat Boyu Gelisim Dernegi rozpoczęli realizację projektu Health education for life - Edukacja zdrowotna na całe życie w ramach programu Erasmus+, KA2-współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Projekt realizowany będzie w latach 2014-2016. Jest to jedyny tego typu projekt zaakceptowany do realizacji w północno-zachodniej Polsce.

Łączna wysokość środków otrzymanych na realizację projektu wynosi 131 835,00 euro. Koordynatorem projektu jest mgr Janusz Cezary Salamończyk. Celem projektu jest promowanie edukacji zdrowotnej oraz stworzenie narzędzi do skutecznego realizowania wychowania zdrowotnego w szkołach ponadgimnazjalnych w krajach partnerskich.

12 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się wydarzenie upowszechniające produkt intelektualny projektu Health education for life – platformę internetową, która zapewnia dostęp do informacji dotyczących sposobów prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Materiały dydaktyczne gromadzone na platformie zostały opracowywane przez grupę nauczycieli
z Polski, Turcji i Węgier. Scenariusze, konspekty, quizy, testy zamieszczane są w językach: angielskim, polskim, tureckim, węgierskim i wszystkie dotyczą edukacji prozdrowotnej.

Dzięki organizacji wydarzenia, możliwa była prezentacja podstawowych funkcji platformy internetowej oraz zapoznanie zebranych z materiałami tam umieszczonymi. Goście uczestniczyli również w zajęciach lekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem platformy.

Wszyscy zaproszeni zwiedzili szkołę oraz pracownie szkolne: hotelik, salon maturzystów, szkolną Izbę Pamięci i salę kinową. Podziwiali również znajdujący się przed szkołą ogród europejski. Celem wydarzenia było przede wszystkim poszerzenie wiedzy nauczycieli o to, jak atrakcyjniej prowadzić zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia. W spotkaniu uczestniczyli m.in. nauczyciele, pracownicy samorządowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych
z Turcji, Węgier, Niemiec i Francji oraz nauczyciele szkół powiatu gryfińskiego.

W celu uatrakcyjnienia pobytu gościom z Turcji zorganizowano wyjazd w Rejon Pamięci Narodowej, a dla wszystkich zainteresowanych wyjazd do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach.

Wydarzenie upowszechniające produkt intelektualny projektu było okazją do promocji szkoły w środowisku zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym. Wymiana poglądów, opinii oraz doświadczeń służy podnoszeniu jakości pracy nauczycieli, jak i pracy całej szkoły.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony