Są utalentowani, ambitni i pracowici. Cytując słowa ks kardynała Stefana Wyszyńskiego nauka jest dla nich jak morze... im więcej jej piją, tym bardziej są spragnieni. Ich wszechstronność pozwala doskonale godzić obowiązki szkolne z rozwijaniem swoich prywatnych pasji. Kim są ci ludzie? To tegoroczni, najzdolniejsi absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, którzy 25 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu otrzymali stypendia za swoje doskonałe wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015.


Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są w formie finansowej, jednorazowo po zakończeniu każdego semestru nauki. Wymagana jest średnia ocen minimum 5,0 i bardzo dobra ocena z zachowania.

Listy gratulacyjne wręczyli: przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski oraz wiceprzewodniczący: Ryszard Bugajski i Mariusz Adamski.

W tym ważnym wydarzeniu stypendystom towarzyszyły mamy. Im również złożono podziękowania, gratulacje i słowa uznania, ponieważ osiągnięcia dzieci to w dużej mierze zasługa rodziców, a tym samym ich osobisty sukces.Nasi stypendyści:

Maciej Cedro – absolwent Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Brał udział w IX edycji Międzynaro-dowego Konkursu Informatycznego „Bóbr", konkursach matematycznych „Alfik" i „Kangur" oraz Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta, w którym zajął pierwsze miejsce w szkole. Oprócz matematyki pasjonuje go sport, szczególnie piłka nożna i koszykówka. Od października zamierza studiować budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Średnia ocen: 5,13

Bartosz Nyczaj – absolwent Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. W II semestrze reprezentował szkołę w ogólnopolskim konkursie geograficznym Geo-Planeta. Ma szeroki wachlarz zainteresowań. Jego mocnymi stronami są matematyka i informatyka, dlatego studia i przyszłą karierę zawodową wiąże właśnie z tymi dziedzinami. Średnia ocen: 5,13

Kornelia Makowska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Uczestniczyła Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych, Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr" uzyskując najlepszy wynik w szkole oraz w finale okręgowego etapu X Olimpiady Przedsiębiorczości, zdobywając 12 miejsce. Planuje studia na kierunku informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Średnia ocen: 5,14                                                                                                                                                      Maciej Cedro z mamą Sabiną


                                                                                                                                                 Bartosz Nyczaj z mamą Elżbietą

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony