Dzięki wolontariuszkom PGE przy Zespole Szkół w Nowym Czarnowie powstało nowe miejsce gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. W poprzedniej edycji wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” w szkole zrealizowany został w  projekt „Zielona pracownia”, w efekcie którego zagospodarowano teren z jednej strony budynku. Wygląd drugiej strony bardzo z nią kontrastował, więc po rozmowie z dyrekcją szkoły doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby kontynuować ubiegłoroczny projekt i zagospodarować także ten teren – wyjaśnia Sylwia Korczak, lider zespołu wolontariackiego.

Wykonane prace objęły niwelację terenu, impregnację i montaż domku narzędziowego, pergoli i rzutni, pomalowanie płyt chodnikowych, z których ułożone zostały plansze do gry w warcaby, chińczyka i klasy. Odrestaurowano także stary stół do tenisa stołowego, który będzie mógł służyć młodzieży jako wyposażenie nowej przestrzeni do gier i zabaw. Poza tym przy szkole zasadzono drzewka i krzewy, zasiano trawę, przygotowano także plac do gry i zakupiono zestaw do gry w krykieta.Realizowany przez nas projekt zakłada nie tylko dobrą zabawę, ale również edukację dzieci i młodzieży – dodaje Sylwia Korczak. – Wierzymy, że przy okazji dobrej zabawy uda nam się nauczyć młodzież także ważnych umiejętności, jak logiczne myślenie, koncentracja, pamięć, koordynacja ruchowa, doskonalenie zmysłu równowagi i orientacji w przestrzeni.Projekt ten jest jednym z 40, które w ramach wolontariatu PGE „Pomagamy” zrealizowali pracownicy Grupy Kapitałowej PGE w całej Polsce. Program organizowany jest przez PGE Polską Grupę Energetyczną i Fundację PGE – Energia z Serca.

 

Źródło: ZSS w Nowym Czarnowie

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony