W poniedziałek, 18 stycznia 2016 r., w obecności starosty gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie podpisała porozumienie o współpracy z firmą Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o. o., reprezentowaną przez Michała Pokorskiego, prezesa zarządu TTS Sp. z o. o. Zawarta umowa jest kolejnym krokiem w kierunku reaktywacji zawodu szkutnik i rozpoczęcia przez ZSP nr 2 w Gryfinie kształcenia w tym kierunku.


Wniosek o ponowne ujęcie szkutnika w klasyfikacji zawodów kształcenia zawodowego złożony został pod koniec ubiegłego roku w Ministerstwie Gospodarki. Poniedziałkowe spotkanie było także okazją do zwiedzenia hali produkcyjnej, na której powstają jedne z najbardziej luksusowych na świecie jachtów i jednocześnie hali, na której w przyszłości kształcić mają się szkutnicy.

Podczas wizyty w Goleniowskim Parku Przemysłowym odbyło się również spotkanie z Krzysztofem Krzyżanowskim, prokurentem LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. – firmy produkującej łopaty do siłowni wiatrowych, zainteresowanej kształceniem młodocianych pracowników w zawodzie modelarz odlewniczy.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony