19 maja br. po raz dziewiętnasty odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie  Finał Powiatowy Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej o tematyce ekologicznej. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski.

Konkurs  Małej Olimpiady jest corocznie trójstopniowy: etap I – eliminacje odbywające się w szkołach, etap II – eliminacje gminne, etap III – finał odbywający się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Zielinie. Tegoroczny zakres tematyczny dotyczył przede wszystkim polskich lasów. W zadaniach praktycznych uczniowie rozpoznawali gatunki roślin, grzybów, zwierząt, ich tropy i odgłosy lasu.Młodzi ekolodzy ze szkół podstawowych bardzo dobrze poradzili sobie z częścią praktyczną i teoretyczną. Wykazali się wiedzą związaną z funkcjonowaniem ekosystemu leśnego, formami jego ochrony. Znają też zagrożenia, jakie wynikają z nieprawidłowej gospodarki leśnej oraz niszczenia lasów przez człowieka.  

W zakończonej Olimpiadzie uczestniczyło 11 zespołów szkolnych – finalistów z gminy Trzcińsko,  Cedynia, Dębno, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, dwie zgłoszone szkoły nie dojechały.Zwycięzcą XIX Finału została drużyna ze Szkoły Podstawowej w Cedyni, II miejsce zajęła  Szkoła Podstawowa w Trzcińsku – Zdroju, III – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gogolicach.

Współorganizatorami zakończonej XIX Olimpiady byli: Nadleśnictwo w Mieszkowicach, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie, Szkoła Podstawowa w Zielinie.

Nagrody ufundowali: Powiat Gryfiński - puchary, Nadleśnictwo Mieszkowice - nagrody rzeczowe, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zielinie, Urząd Miejski w Mieszkowicach.

Zestawy testów i część praktyczną przygotowała Edyta Bakalarz – przedstawiciel Nadleśnictwa Mieszkowice. Komisję konkursową reprezentowali przedstawiciele w/w instytucji.

Klasyfikacja końcowa:

SP Cedynia – 69 pkt

SP Trzcińsko Zdrój – 67 pkt

SP Gogolice – 63,5 pkt

SP 1 Dębno – 62,5 pkt

SP Czelin – 60,5 pkt

SP Zielin – 57 pkt

SP Cychry – 49,5 pkt

SP Troszyn – 48,5 pkt

SP Brwice - 48 pkt

SP Moryń – 47 pkt

SP Chojna – 44,5 pkt

SP Mieszkowice, SP Krzymów- nie dojechały.

Ufundowane przez organizatorów i sponsorów nagrody przekazano uczestnikom Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Serdeczne podziękowania przekazujemy przedstawicielom Nadleśnictwa Mieszkowice za pracę w komisji konkursowej i pomoc organizacyjną podczas konkursu.

Gorąco dziękujemy współorganizatorom, fundatorom nagród i tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji XIX Małej Olimpiady Wiedzy  Ekologicznej w Zielinie.               Joanna Flamer – dyr. szkoły 
Andrzej Misian - nauczyciel przyrody

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony