Od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie realizowany jest projekt „Od praktyki do pracy 2" w ramach programu Erasmus+ - Kształcenie i szkolenia zawodowe, KA1 – Mobilność edukacyjna.
Uczniowie Technikum Zawodowego w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych w ramach projektu odbywają 4-tygodniowe staże w hotelach i restauracjach w Anglii i na Malcie.

Partnerami projektu z Sherborne (Anglia) są hotele The Bakehouse B&B, The Eastbury Hotel Ltd, Crown at Sherborne oraz The Grange at Oborne; partnerami z Marsaskali (Malta) są restauracje  JDJ Operations Ltd - Sensi,  47 Summer Nights. Kwota dofinansowania projektu wynosi 73 468 €. 

Celem projektu jest udoskonalenie współpracy różnych sektorów na rzecz mobilności zawodowo-edukacyjnych, wzrost kompetencji zawodowych uczestników projektu w obszarach umiejętności związanych z pracą w hotelarstwie i gastronomii, podniesienie  kompetencji językowych, kształtowanie tożsamości europejskiej stażystów oraz rozwój kompetencji wielokulturowych i postaw tolerancji. 

W tegorocznej edycji projektu w dniach od 23 kwietnia do 23 maja staże odbyło dwanaścioro uczniów, którym przed wyjazdem zapewniono przygotowanie językowe, kulturowe oraz psychologiczno-pedagogiczne.

W trakcie pracy uczniowie Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa byli odpowiedzialni za utrzymywanie czystości i porządku, przyjmowanie i realizowanie zleceń związanych z obsługą gości w części mieszkalnej hotelu, kompleksową obsługę gości w restauracji. Stażyści nauczyli się obsługi urządzeń gastronomicznych, ekspedycji potraw, sporządzania potraw charakterystycznych dla kuchni angielskiej, aranżacji sal restauracyjnych oraz pomagali w utrzymywaniu ich czystości.

Uczniowie Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowywali sale restauracyjne do przyjęcia gości, porządkowali stoły po posiłku, podawali kartę menu i realizowali zamówienia, stosowali różne metody sporządzania potraw. Odpowiadali także częściowo za promocję lokalu, zachęcając turystów do odwiedzenia go oraz odpowiadali za przygotowanie zamówień w barze.

Ponadto uczniowie w trakcie staży chętnie uczestniczyli w zajęciach językowych, wydarzeniach kulturowych oraz zwiedzali najciekawsze miejsca obu regionów i podziwiali lokalne atrakcje turystyczne.

Rokrocznie dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie osiągają wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne. Stają się młodymi obywatelami świata, którzy zobaczyli i uwierzyli, że mogą podjąć pracę za granicą w bardzo dobrych hotelach i restauracjach. Co najważniejsze, właściciele hoteli oraz restauracji, gdzie odbywają się praktyki doceniają trud i zaangażowanie uczniów, wystawiając im świetne referencje i oceny.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony