23 września br. uczniowie z Zespołu Szkół w Nowym Czarnowie wzięli udział  w programie edukacyjnym „Polacy w Operacji Market- Garden”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej  nr 1 w Gryfinie. Dzięki inicjatywie wicedyrektora Jerzego Surdackiego, uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach, które wprowadziły ich w atmosferę widowiska historycznego „Orły nad Nijmegen”.

Poza tym dzieci poznały historię Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  podczas II wojny światowej. Uczniów szczególnie zainteresowała prezentacja umundurowania, wyposażenia oraz uzbrojenia 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Armii Stanów Zjednoczonych. Dzieci  ubierały mundury i hełmy. Można było również wziąć do ręki pistolet i karabin maszynowy.info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony