Projekt „Women in society” jest Międzynarodową Inicjatywą Młodzieżową w ramach programu Erasmus+, którego autorem i koordynatorem jest Janusz Salamończyk – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Projekt, w którym  uczestniczą uczniowie z działającego przy szkole Klubu Europejskiego Douzelage wraz z  partnerami z Węgier i Turcji rozpoczął się 1 sierpnia 2016 r. i potrwa do 31 maja 2017 r. Na realizację przedsięwzięcia przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 44 310,00 euro.

 Podstawową tematyką projektu jest sytuacja, problemy oraz zaangażowanie kobiet w środowisku lokalnym. Działania projektu, ściśle związane z tą ideą, obejmą swym zakresem na poziomie lokalnym kobiety z miast partnerskich, tj. Chojny, Konya i Kőszeg, oraz na poziomie krajowym z Polski, Turcji i Węgier.

Cele działań projektowych, to przede wszystkim motywacja kobiet do aktywności, promocja pozytywnych rozwiązań problemów oraz walka ze stereotypami dotyczącymi stopnia zaangażowania zawodowego kobiet.

W ramach projektu przeprowadzane będą badania, warsztaty, wywiady i dyskusje oraz organizowane wystawy. Uczestnicy opracują materiały dla mediów, prezentacje multimedialne, a także ankiety ewaluacyjne. Organizowane będą także spotkania i wywiady z kobietami sukcesu oraz przedstawicielami władz miast partnerskich.

Założonymi rezultatami projektu będzie wystawa fotograficzna, platforma internetowa, raporty, ankiety i wywiady.

Pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu odbyło się w dniach  24- 27 sierpnia 2016 r. w Chojnie, w którym uczestniczyła młodzież z Węgier i Turcji. Omówione zostały sprawy organizacyjne oraz przedstawiono cele, które uczniowie powinni osiągnąć podczas  realizacji projektu.


26 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się warsztaty, na których uczniowie dowiedzieli się jak przygotować się do przeprowadzenia wywiadu oraz poznali główne zasady przygotowywania ankiety. Warsztaty z uczniami prowadził redaktor portalu chojna24.pl  Paweł Sławiński.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony