10 października 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się obchody Święta Drzewa – projektu koordy- nowanego przez Klub Gaja. Projekt ma na celu kształtowanie ekologicznych zachowań i postaw obywatelskich w zakresie przeciwdzia- łania zmianom klimatu oraz zainspirowanie różnych grup społecznych do podejmowania lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Przygotowaniem obchodów tego święta zajął się szkolny Klub Alternatywy Młodzieżowej. Do udziału w różnych imprezach towarzyszących zaproszona została Agnieszka Kujawska z Nadleśnictwa w Chojnie oraz ks. Jan Zalewski z parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Chojnie. W ramach święta zorganizowane zostały dwa konkursy szkolne, akcja „Czytanie drzewom”, warsztaty oraz zbiórka makulatury.

Najważniejszym momentem było jednak posadzenie drzew podarowanych przez Nadleśnictwo w Chojnie. Zgodnie z tegorocznym hasłem, były to wyłącznie drzewa i krzewy polskie.

Na zakończenie obchodów Święta Drzewa w obecności uczestników konkursów zaproszeni goście wraz z dyrektorem ZSP w Chojnie Adrianą Salamończyk posadzili symboliczny dąb.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony