W dniach 17-23 października 2016 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery, którego hasło przewodnie brzmiało: „Bądź autorem swojej kariery”. Każdego dnia uczniowie brali udział w wielu pouczających przedsięwzięciach tj. warsztaty, spotkania i ćwiczenia grupowe.

Zorganizowano spotkania z doradami zawodowymi z Chojny: Małgorzatą Rąpałą-Zygmunt z Powiatowego Urzędu Pracy, Dorotą Szwiec z ZSP w Chojnie, Dorotą Olszak z Młodzieżowego Centrum Kariery w Chojnie oraz Ewą Małecką i Sylwią Hantz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Doradcy przybliżyli uczniom pojęcie sukcesu zawodowego oraz schemat procesu podejmowania decyzji zawodowych. Młodzież  poznała aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, przykładowe oferty pracy oraz przyszłościowe zawody. Odbyły się także warsztaty z psychologiem szkolnym Magdaleną Zagajewską  oraz gościem Michałem Mycem – stylistą w Studiu Technicznym KEUNE w Szczecinie, który na własnym przykładzie przedstawił drogę do sukcesu zawodowego.


Zajęcia z doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest, aby decyzje edukacyjne i zawodowe podejmować świadomie i samodzielnie, wyznaczając sobie cele, dzięki którym człowiek może realizować się i dążyć do zaspakajania swoich ambicji zawodowych oraz zdobywać kolejne szczeble kariery zawodowej.

Spotkania i warsztaty pozwoliły pokazać, że w życiu młodego człowieka ważne jest, aby nie pogubił się w swoich wyborach,  aby wiedział, że praca to nie tylko kariera i sukces ale również satysfakcja z dobrze wykonanych obowiązków, zadowolenie i radość z wykonywanej pracy oraz umiejętność współpracy z innymi ludźmi.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony