Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie od 1 listopada rozpoczął realizację pierwszego projektu z „Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+”, pt. "Europejskie staże”.  Jest to  projekt mobilności osób uczących się i nauczycieli, którego autorem i koordynatorem jest Janusz Cezary Salamończyk, nauczyciel języka angielskiego.

Mobilność będzie polegała na odbyciu 4-tygodniowych staży w okresie kwiecień/maj 2017 r. przez jedenastu uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik informatyk oraz technik budownictwa, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz 5-dniowych  szkoleń kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych w obszarze hotelarstwa i gastronomii.

Projekt został dofinansowany w kwocie 35 139,00 euro. Czas trwania projektu ustalono od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. Staże odbędą  się  w przedsiębiorstwach  w  Anglii, Węgrzech i na Malcie, natomiast  szkolenie nauczycieli będzie miało miejsce na Malcie.

Projekt jest zgodny z głównymi założeniami strategii umiędzynarodowienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, które zakładają między innymi rozszerzenie odbywania staży zagranicznych o uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk i technik budownictwa, zwiększenie ich liczby, objęcie szkoleniami w instytucjach zagranicznych nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych do realizacji mobilności zawodowych. Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z korzyściami płynącymi z mobilności edukacyjnych, zostanie wzmocnione ich poczucie tożsamości europejskiej. Stażyści poprawią znajomość języka angielskiego, umiejętności zawodowe, wzmocni się ich poczucie własnej wartości, pewności siebie i samodzielności.

W ramach projektu zostaną podjęte działania przygotowujące uczniów do staży w zagranicznych przedsiębiorstwach. Działania te będą obejmować warsztaty z psychologiem i pedagogiem, prezentacje multimedialne miejscowości, w których uczniowie odbędą staże oraz kursy języka angielskiego. Podczas pierwszego tygodnia staży uczniowie  będą uczęszczać na zajęcia kulturowo-językowe, które zostaną przeprowadzone przez doświadczonych pedagogów.

Wszystkie staże będą jednocześnie obowiązkowymi praktykami zawodowymi realizowanymi przez uczniów. Nauczyciele, którzy odbędą szkolenia zagraniczne w formie „job shadowing”, będą po raz pierwszy uczestniczyli w tego rodzaju mobilności podnoszącej ich profesjonalne umiejętności. info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony