6 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród IV Edycji Konkursu Historyczno-Artystycznego „Pamięć nieustająca" organizowanego przez Fundację Ostoja przy Wiśle. Kornelia Gil - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie została laureatką w konkursie literackim za pracę „Żale do Boga", która została umieszczona w publikacji „Oni i My spotkania dwóch światów". Praca została napisana pod kierunkiem Danuty Perz, nauczycielki historii.


Konkurs objęty jest honorowym patronatem MEN, a także: Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, IPN i innych instytucji naukowych oraz samorządowych, prasy i telewizji.

Uroczystość rozpoczęła się corocznym złożeniem wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Galę wręczania nagród poprowadziła dziennikarka i prezenterka - Anna Popek w Audytorium Minus Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrody wręczali: Andrzej Krzysztof Kunert - przewodniczący Jury Konkursu, Jan Józef Kasprzyk - p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Romuald Karaś - przewodniczący Zespołu selekcjonerów, a także prezes Fundacji Joanna Pogórska. Uroczystość uświetnił występ Chóru Dziecięcego i pokaz musztry.
Głównym celem konkursu „Pamięć nieustająca" jest budowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ponadto podkreślenie znaczenia Małych Ojczyzn i lokalnych bohaterów, zainteresowanie historią współczesną Polski, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych oraz pielęgnowanie polskości.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony