17 listopada 2016 r. w Warszawie, podczas gali w Centrum Nauki Kopernik, rozstrzygnięte zostały ogólnopolskie konkursy EDUinspirator oraz EDUinspiracje, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs EDUinspirator umożliwia nagrodzenie osób wyróżniających się aktywnością i sukcesami w realizacji projektów edukacyjnych. W III edycji konkursu nominację w pięciu kategoriach otrzymało 21 osób, szczególnie zaangażowanych w realizację projektów edukacyjnych i upowszechnianie ich rezultatów, których działania są najbardziej innowacyjne i inspirujące innych.

Zwycięzcą konkursu w kategorii Edukacja zawodowa został nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Janusz Cezary Salamończyk, za projekty mobilności zawodowej, których jest autorem, realizowane przez szkołę od 2006 r. z programu Leonardo da Vinci, a od roku 2014 z programu Erasmus+.


W ramach zrealizowanych dotychczas projektów 170 uczniów technikum odbyło staże w hotelach i restauracjach na Malcie, w Niemczech i w Anglii. W roku 2017 realizowany będzie kolejny projekt pt. „Europejskie staże", pierwszy z Kartą jakości, którą dla ZSP w Chojnie, jako jednej z czterech szkół w Polsce, zdobył Janusz Cezary Salamończyk. W ramach tego projektu oprócz hotelarzy i gastronomów po raz pierwszy wyjadą uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk (na Węgry) i technik budownictwa (na Maltę i do Anglii), a także nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich i gastronomicznych (na Maltę). W roku 2017 udział w projekcie mobilności zawodowej weźmie udział 23 uczniów i czworo nauczycieli.


Konkurs EDUinspiracje pozwala na wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE, które m.in. przyczyniają się do pozytywnych zmian w polskim systemie edukacji, mają wpływ na rozwój zawodowy i osobisty ich uczestników, są przykładami dobrych praktyk.

W VI edycji konkursu EDUinspiracje przyznano nagrody w ośmiu kategoriach, a w każdej z nich eksperci FRSE nominowali do nagrody pięć projektów najwyższej jakości. W kategorii Edukacja pozaformalna młodzieży nominację otrzymało Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, za projekt pt. „More active, more healthy", zrealizowany w roku 2015 w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Podczas Gali nagrody zwycięzcom wręczała m.in. Sekretarz Stanu MEN Teresa Wargocka, Karol Wójcicki wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wszyscy jesteśmy gwiazdami", przed nominowanymi i zwycięzcami wystąpił zespół Warszawski Kwartet Saksofonowy, a po części oficjalnej, w czasie bankietu, miała miejsce ważna dla tego typu uroczystości integracja jej uczestników, połączona z dyskusjami, wymianą doświadczeń i kontaktów.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony