1 grudnia 2016 r. odbył się III Powia- towy Konkurs Profilaktyczny, którego organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimna- zjalnych w Chojnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie. W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego ze szkół gimnazjalnych oraz z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Powiat Gryfiński oraz Radę Rodziców ZSP w Chojnie.

Dyrektor szkoły Adriana Salamończyk powitała przybyłych uczniów oraz gości. W krótkim wprowadzeniu została przedstawiona historia organizowanych przez ostatnie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS oraz Powiatowych Konkursów Profilaktycznych.


Konkursowi przewodziła komisja w składzie: Monika Baczyńska-Padjasek (Starostwo Powiatowe w Gryfinie), Grażyna Rozmyślak (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie) oraz Barbara Pawełczak (przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. W rundzie drugiej zespoły miały do wykonania dwa zadania praktyczne: rozwiązanie krzyżówki profilaktycznej i przedstawienie przez drużynę wypowiedzi po obejrzeniu wyświetlonego przez organizatora fragmentu filmu, poruszającego problem dyskryminacji. Zadanie drugie było oceniane za jakość wypowiedzi, prawidłowość merytoryczną przedstawionej problematyki i właściwą argumentację.

W tegorocznej edycji konkursu I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, II miejsce wywalczyło Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie, a III miejsce przypadło drużynie z Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Laureatom dyplomy oraz nagrody wręczyła wicedyrektor szkoły Małgorzata Limanówka.

Celem konkursu było uświadomienie młodzieży skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania, promowanie zdrowego trybu życia oraz kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony