W dniach 5-8 grudnia 2016 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczył w zorganizowanym po raz pierwszy z inicjatywy Komisji Europejskiej Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”. Wydarzenie miało na celu zachęcenie młodzieży do odkrywania, wykorzystywania i doskonalenia swoich talentów i umiejętności poprzez kształcenie zawodowe. Chojeńskie działania były jednymi z około 800 przedsięwzięć, jakie odbyły się w 28 krajach UE.

Uroczyste ogólnopolskie rozpoczęcie  ETUZ odbyło się 5 grudnia w Warszawie, podczas konferencji pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”, objętej patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji uczestniczyła Agnieszka Bylewska – wicedyrektor chojeńskiej szkoły.

W poniedziałek, 5 grudnia, koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie, J. Cezary  Salamończyk, przedstawił grupie uczniów z klas Technikum Zawodowego o specjalnościach informatycznej, budowlanej, hotelarskiej i gastronomicznej możliwości, jakie stwarza uczestnictwo w stażach zagranicznych realizowanych przez szkołę w przedsiębiorstwach na terenie UE, w ramach programu Erasmus+.  Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum uczestniczyli w relacji na żywo z uroczystości otwarcia Tygodnia. Obejrzeli wystąpienie Marianne Thyssen, unijnej Komisarz odpowiedzialnej za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników. Pani Komisarz podkreśliła, że kształcenie i szkolenie zawodowe sprawia, że młodzi ludzie szybciej znajdują zatrudnienie i mogą one być  dla każdego mądrym wyborem, ułatwiającym karierę zawodową.

Kolejne wydarzenia Tygodnia miały miejsce we wtorek, 6 grudnia. Ewa Jaklewicz-Walewicz z Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie przeprowadziła dwie sesje zajęć warsztatowych „Kreowanie drogi kariery zawodowej”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum zawodowego. W godzinach popołudniowych J.C.  Salamończyk przedstawił rodzicom uczniów technikum zagadnienia związane z realizowanym w szkole programem umiędzynarodowienia oraz stażami w zagranicznych przedsiębiorstwach.

W środę, 7 grudnia, ZSP w Chojnie gościł uczniów klas trzecich Gimnazjum w Chojnie. Gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną „Staże zagraniczne – zostań zawodowcem” , która przybliżyła im korzyści uczestnictwa w stażach zagranicznych, realizowanych przez szkołę  z programu Erasmus+. Kolejny punkt programu ich pobytu w ZSP w Chojnie obejmował zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego.

Gimnazjaliści zwiedzili stoiska, na których były prezentowane  nauczane  zawody, a także odwiedzili wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia pracownie szkolne, w których odbywa się kształcenie zawodowe. Uczniowie ostatnich klas gimnazjum spotkali się również z miejscowymi pracodawcami z branży handlowej i budowlanej, Radosławem Stecem i Danielem Błażkiewiczem. Tematem spotkania były możliwości i warunki  zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych i technicznych.

W czwartek, 8 grudnia, pracownik Urzędu Pracy w Chojnie, Małgorzata Rąpała-Zygmunt, przeprowadziła dwie sesje zajęć warsztatowych „Jak zaistnieć na rynku pracy?”. W zajęciach dotyczących metod szukania zatrudnienia, przygotowania listu motywacyjnego, CV i zachowania podczas rozmowy o pracę, uczestniczyli uczniowie technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej.

W działaniach w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięło udział 305 osób. Byli to uczniowie oraz  nauczyciele ZSP w Chojnie i Gimnazjum w Chojnie, rodzice uczniów ZSP w Chojnie, przedstawicielka Urzędu Pracy w Chojnie, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie i lokalni pracodawcy.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony