W dniach  6-12 grudnia 2016 r. odbyła się mobilność mieszana partnerów projektu "Women in society", realizowanego przez Stowarzyszenie Douzelage w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie ze strony polskiej, Stowarzyszenie Miast  Partnerskich Köszeg wraz Jurisich Miklos Gimnazjum w Köszeg ze strony węgierskiej oraz regionem Konya ze strony tureckiej. Projekt obywa się w ramach programu Erasmus+.

Grupy młodzieżowe reprezentujące organizacje partnerskie projektu spotkały się w węgierskim miasteczku Köszeg. 

Głównymi celami projektu jest zachęcenie do dyskusji nad zmieniającą się rolą kobiet we współczesnym świecie, motywowanie dziewcząt i młodych kobiet do brania aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, walka z fałszywymi stereotypami dotyczącymi stopnia aktywności zawodowej kobiet, promowanie kobiet sukcesu w lokalnej społeczności, a także ukazywanie i promowanie przykładów pozytywnych rozwiązań problemów jakie podejmuje projekt.

W ramach  spotkania uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach przybliżających różnice kulturowe w państwach partnerskich. Każda grupa przygotowała prezentacje o swoim państwie, szkole i systemie, jaki w niej obowiązuje. Uczestnicy podczas pobytu podsumowali dotychczasowe działania projektu i przygotowali newslettery oraz poznali kulturę i architekturę Köszeg ze wspaniałymi zabytkami, potrawy kuchni węgierskiej i tradycyjne tańce ludowe. Odwiedzili również miasto Szombathely, gdzie uczestniczyli w jarmarku bożonarodzeniowym.

Mobilność mieszana projektu była poprzedzona międzynarodowym spotkaniem projektowym w dniach 24-27 listopada 2016 r., które również odbyło się w Köszeg. Liderzy grup partnerskich i dorośli opiekunowie podsumowali pierwszy etap realizacji projektu, przedstawiono stronę internetową zbudowaną na potrzeby projektu, omówiono zrealizowane zadania, a każda grupa partnerska przedstawiła napotkane trudności.
    Wszyscy uczestnicy i liderzy są zadowoleni z efektów tej części projektu. Zdobyli bardzo użyteczną wiedzę, która może im pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacją kobiet. Ponadto, mieli dużo wrażeń kulturalnych, poznali nowych przyjaciół, a także mieli okazję poznać piękne miasto Köszeg.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony