W dniach 12-16 lutego 2017 r. w Chojnie odbyło się spotkanie partnerów projektu „Women in society” – Międzynarodowej Inicjatywy Młodzieżowej z programu Erasmus+.  Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Stowarzyszeniem Miast Partnerskich z Köszeg (Węgry) oraz miastem Konya (Turcja).  Idea projektu powstała wśród młodych osób zainteresowanych sytuacją kobiet w ich środowiskach lokalnych, stosunkowo niewielkim zaangażowaniem obywatelskim oraz problemami, z jakimi się borykają.

W działaniach projektu grupy partnerskie zajmują się problematyką związaną z rolą kobiet na szczeblu lokalnym w Chojnie, Konya i Köszeg oraz na poziomie krajowym w Polsce, Turcji i na Węgrzech. Celem projektu jest  również zachęcenie do dyskusji nad zmieniającą się we współczesnym świecie rolą kobiet, motywowanie dziewcząt i młodych kobiet do aktywniejszego udziału w życiu lokalnej społeczności, walka z fałszywymi stereotypami, dotyczącymi stopnia aktywności zawodowej kobiet, promowanie kobiet sukcesu w lokalnej społeczności, a także ukazywanie i promowanie przykładów pozytywnych rozwiązań problemów, jakie podejmuje projekt.

Partnerzy projektu podczas spotkania w Chojnie uczestniczyli w zajęciach przybliżających różnice kulturowe, warsztatach, wywiadach oraz dyskusjach na temat roli kobiet w społeczeństwie.

W czasie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, młodzież uczyła się od siebie nawzajem, zdobywała wiedzę i umiejętności. Podsumowano dotychczasowe działania projektu, odbyły się spotkania z władzami Chojny, lokalnymi kobietami sukcesu, otworzono wystawę fotograficzną pt. „Kobiety sukcesu”. Przygotowano również newsletter projektu, prezentacje multimedialne oraz film dokumentujący przebieg spotkania. Na stronie internetowej projektu www.womeninsociety.eu umieszczono materiały z realizowanych przedsięwzięć.

Podczas trwania projektu odbyło się również wydarzenie upowszechniające jego rezultaty. Z okazji Walentynek uczestnicy projektu odwiedzili instytucje, z którymi współpracowali w trakcie realizacji projektu i rozdawali paniom kwiaty, baloniki, słodycze oraz newsletter.

Uczestnicy projektu znaleźli również czas na zajęcia integracyjne prowadzone przez grupy narodowe, zorganizowanie wieczoru kulturowego, ognisko nad jeziorem w Jeleninie, wizytę w Krzywym Lesie, zwiedzanie Szczecina oraz udział w koncercie w Filharmonii Szczecińskiej.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony