9 lutego 2017 r. odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez prof. Bogusława Liberadzkiego Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który ufundował główną nagrodę - wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny uczniów gimnazjum i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego.

W tym roku uczestniczyli gimnazjaliści ze szkoły w Baniach, Chojny i Widuchowej oraz pierwszoklasiści z ZSP nr 2 w Gryfinie i ZSP w Chojnie. Konkurs składał się z kilku części.

W pierwszej z nich uczestnicy rozwiązywali test, w drugiej części zespoły odpowiadały na pięć pytań dotyczących wiedzy geograficznej, symboli narodowych, potraw, znanych postaci świata kultury, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych w tym głównie Unii Europejskiej.

W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne charakteryzujące wybrane przez siebie państwo.
Uczestników oceniała komisja w składzie: Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko - Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, Krystyna Leddin – pracownik Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz Kazimierz Komorzycki – reprezentujący prof. Bogusława Liberadzkiego.

Wyniki konkursu:
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Chojnie.
II miejsce drużyna z Gimnazjum w Widuchowej.
III miejsce drużyna z ZSP w Chojnie.

Źródło: ZSP Chojna

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony