Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt wspólnie z Biurem Promocji oraz zaprzyjaźnionymi jednostkami naukowymi ZUT w Szczecinie: Instytutem Polimerów oraz Katedrą Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin rozpoczął V edycję projektu „Licealista w Świecie nauki”.

Jest to bezpłatny Program Rozwojowy skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegający na przeprowadzeniu cyklu 4 warsztatów laboratoryjnych, których efektem jest uzyskanie, a następnie zaprezentowanie przez uczniów wyników swoich badań naukowych.

10 października 2016 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie, w którym wzięło udział 510 uczniów z 17 szkół ze Szczecina i okolic, w tym uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Na spotkaniu inauguracyjnym uczniowie odebrali symboliczne indeksy oraz zapoznali się z nauczycielami akademickimi, z którymi realizować będą prace badawcze.

W ramach realizacji projektu, jako wstęp do badań laboratoryjnych, 7 grudnia 2016 r. na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt odbył się wykład na temat „ Od pojedynczej komórki po inżynierię tkankową – podstawy hodowli komórkowych in-vitro”, wygłoszony przez dr inż. Magdalenę Jędrzejczak-Silicką.

20 stycznia 2017 r., czternaścioro uczniów klasy II LO w Chojnie pod opieką nauczyciela biologii mgr Agnieszki Pawlaczyk i nauczyciela akademickiego dr inż. Marceliny Krupa-Małkiewicz na Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, wzięło udział w pierwszych badaniach na temat „Rozmnażanie roślin w kulturach in vitro i ich praktyczne wykorzystanie”. Zgodnie z wybranym tematem, uczniowie zapoznani zostali przez Panią doktor z warsztatem pracy oraz samodzielnie wykonali pożywkę do hodowli. Na kolejnych warsztatach uczniowie mieli za zadanie odkazić materiał biologiczny w postaci nasion ogórka oraz w sterylnych warunkach umieścić je na przygotowanych wcześniej pożywkach. Tak przygotowane hodowle pozostawiono do wyrośnięcia na miesiąc. Po upływie tego czasu każdy uczeń otrzymał swoją hodowlę in vitro grochu. Dokonano pomiaru długości łodyg w próbach kontrolnych i badawczych, porównano je, aby wreszcie wspólnie wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych badań. Na zakończenie zajęć dr inż. Marcelina Krupa - Małkiewicz podała uczniom instrukcję, jak należy postępować w domu ze swoimi hodowlami.
Podsumowanie projektu wraz z konkretnymi wynikami i wnioskami nastąpi 21 kwietnia 2017 r., podczas oficjalnego zakończenia projektu „ Licealista w świecie nauki”.

 

Źródło: ZSP Chojna

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony