Inwestycja w młodych ludzi, ich edukację i rozwój jest najbardziej opłacalną lokatą. Dlatego też Rada Powiatu w Gryfinie, w ramach realizowanego już od 10 lat „Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński” przyznaje stypendia najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem, podczas XXVII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 marca, uhonorowano stypendiami pięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, którzy w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

Stypendyści Rady Powiatu wyróżniają się nie tylko wiedzą, ale i zaangażowaniem w życie swoich środowisk. Doskonale godzą obowiązki szkolne z pracą społeczną i rozwijaniem własnych zainteresowań, za co należą się im serdeczne podziękowania i gratulacje.

Stypendia za szczególne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 otrzymali:

Kornelia Gil, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W pierwszym półroczu zakwalifikowała się do okręgowych zawodów Olimpiady Filozoficznej i etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Uczestniczyła w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzyo Rotmistrzu Witoldzie Pileckim oraz Ogólnopolskim Konkursie „Geo-Planeta”. Kornelia jest aktywnym członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. Bierze udział w realizowanym w szkole międzynarodowym projekcie „Women in society". Współorganizowała szkolną akcję „Tydzień dla Oszczędzania" prowadząc liczne konkursy, spotkania z pracownikami banków oraz wycieczkę dydaktyczną do Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie. Interesuje się językami obcymi, podróżami, lingwistką i pisarstwem. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnia ocen 5,11


Aleksandra Pieloszczyk, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną i sumienną, w pierwszym półroczu uzyskała stuprocentową frekwencję na zajęciach. Jej ulubionymi przedmiotami są przedmioty ścisłe, szczególnie matematyka i fizyka. Ola zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Była liderem grupy, która przeprowadziła dla całej społeczności szkolnej akcję „Tydzień dla Oszczędzania". Interesuje się literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. Pasjonuje się tworzeniem plakatów informacyjnych oraz promujących akcje w szkole i poza nią. Uczestniczyła także w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” wykonując plakaty promocyjne, które były prezentowane w szkole w ramach akcji „Październik miesiącem bibliotek szkolnych”. Zdobyła III miejsce w szkolnym konkursie „Exlibris wizytówką książki i biblioteki”. W przyszłości Ola chciałaby rozwijać swoje umiejętności właśnie w tym kierunku, dlatego rozważa studia związane z marketingiem i reklamą. Średnia ocen 5,11


Ida Rumbuć, uczennica klasy II Technikum Zawodowego, w zawodzie technik hotelarstwa. Jest osobą ambitną i pracowitą, w pierwszym półroczu może pochwalić się stuprocentową frekwencją. Reprezentowała szkołę w IX Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, zajmując IV miejsce w etapie okręgowym. Uczestniczyła w konkursach szkolnych: „Poznaj swoje prawa w pracy” oraz „Parki Narodowe w Polsce”. Intensywnie rozwija swoje umiejętności językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. Aktywnie uczestniczy w pracach szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. W ramach projektu „Women in society” brała udział w spotkaniu partnerów na Węgrzech. We wrześniu 2016 r. uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Brukseli, który był nagrodą za zajęcie I miejsca w IX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie. Ida zakwalifikowała się także do uczestnictwa w stażu zagranicznym w Anglii w ramach projektu „Od praktyki do pracy 2”, gdzie będzie pogłębiać i zdobywać nowe doświadczenia zawodowe. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i w przyszłości chciałaby studiować na tym kierunku. W wolnych chwilach lubi czytać książki i zgłębiać swoją wiedzę z zakresu hotelarstwa. Średnia ocen 5,06.


Wiktor Hadała, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Ambitny i pracowity, z dużym zaangażowaniem włącza się w projekty i akcje realizowane w szkole. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. Bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu "Women in society" realizowanego w ramach programu Erasmus+. Był współtwórcą akcji charytatywnej „Paczka Szczęścia”, której celem była zbiórka artykułów spożywczych, higienicznych oraz szkolnych i przekazanie ich dzieciom z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. Interesuje się szachami i geografią fizyczną. W pierwszym półroczu reprezentował szkołę w finale Wojewódzkiej Licealiady Szachów Drużynowych. Swoje zainteresowania rozwija uczestnicząc w kołach: teatralnym, biblijnym i geograficznym. Pasją Wiktora jest także karate, w wolnym czasie trenuje w UKS Karate Kyokushin Moryń. W przyszłości chciałby studiować ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim. Średnia ocen 5,00


Jacek Ceglarek, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. W pierwszym półroczu brał udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Geo-Planeta” osiągając najwyższy wynik w szkole. Był współtwórcą akcji charytatywnej „Paczka Szczęścia”, uczestniczył spotkaniu z podopiecznymi Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. Jest także członkiem szkolnego koła teatralnego. Ulubione przedmioty Jacka to: matematyka, geografia, historia i język angielski. Wśród zainteresowań znajduje się również sport, szczególnie gry drużynowe: piłka nożna i piłka ręczna. Każdą wolną chwilę spędza na boisku lub na siłowni. Od dziecka marzy by zostać komentatorem lub dziennikarzem sportowym. Kierunku studiów jeszcze nie wybrał, ale prawdopodobnie będą to studia dziennikarskie w Warszawie. Średnia ocen 5,00


 

 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony