Koniec kwietnia to czas, w którym wychowankowie OSW w Chojnie poświęcają uwagę ochronie środowiska naturalnego i podejmują się rozwiązywania problemów dotyczących jego zanieczyszczania i dewastacji. Działania te w OSW w Chojnie, jak co roku, wpisują się w szkolne obchody Dnia Ziemi, które 27 kwietnia rozpoczęły się uroczystym apelem.

Jego głównymi zagadnieniami były bioróżnorodność, przyczyny wymierania gatunków oraz sposoby ochrony różnorodności biologicznej. Zagadnienia te, w formie prezentacji multimedialnej oraz inscenizacji, opracowali i przybliżyli wszystkim zebranym uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej należący do działającego w ośrodku koła ekologicznego.

W szkolnych obchodach Dnia Ziemi wzięła również udział pani Anna Witek z Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska UM w Chojnie, która wygłosiła prelekcję na temat podejmowanych przez UM w Chojnie działań na rzecz ochrony środowiska. Podczas uroczystości został również rozstrzygnięty szkolny konkurs ekologiczny „COŚ Z NICZEGO”.

Po apelu uczniowie wraz z opiekunami udali się w wyznaczone rejony w celu zbiórki i pozyskania surowców wtórnych (plastik, szkło, makulatura). Dzięki temu najbliższe środowisko naturalne zyskało na estetyce, a co najważniejsze, zostało oczyszczone.

Impreza zakończyła się pokazem lotów balonów na ogrzane powietrze.

Organizatorami szkolnych obchodów Dnia Ziemi byli  nauczyciele: Ewa i Andrzej Krucewiczowie.

Źródło: SOS-W w Chojnie

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony