Piotr Oleszczyszyn - uczeń IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich „Euroelektra”. Piotr przeszedł jak burza eliminacje wojewódzkie oraz okręgowe, po to aby w finale ogólnopolskim, który odbył się w Lublinie, zmierzyć się z najlepszymi rówieśnikami w swojej kategorii.

Piotr zaprezentował się doskonale, przegrywając tylko z jednym uczestnikiem i zajmując ostatecznie drugie miejsce w Polsce. Jako laureat olimpiady Piotr otrzymał zaświadczenie upoważniające do wolnego wstępu na wyższe uczelnie techniczne w całym kraju. Za opiekę i  przygotowanie Piotra odpowiadał p. Wacław Jurkowski.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony