W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie zakończyły się praktyki studentów studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. W bieżącym roku szkolnym studenci oligofrenopedagogiki uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu metodyki zajęć w internacie.

Słuchacze poszerzali wiedzę i umiejętności praktyczne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zapoznali się z organizacją pracy dydaktyczno-wychowawczej ośrodka oraz obserwowali i prowadzili zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem nowatorskich  pomocy dydaktycznych. Opiekunem praktyk była Barbara Młynarczyk.

Źródło: SOSW w Chojnie

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony