28 kwietnia br., w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Klas Mundurowych pod hasłem „Silni Sportem”. Regulamin olimpiady przewidywał udział ośmioosobowych drużyn ze szkół w Polsce, prowadzących klasy mundurowe. W Olimpiadzie  wzięła udział drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w składzie: Mateusz Barczyk, Jakub Hefka, Kamil Kowalski, Błażej Koziniec, Patrycja Matusiak, Julia Sawicka, Tomasz Sosnowski i Marcin Stasiński.

 

Do Olimpiady uczniów przygotował szkolny koordynator klas mundurowych mgr Marek Bednarz oraz opiekun szkolnej  grupy WOPR mgr Marek Łągiewczyk. Funkcję lidera i opiekuna grupy młodzieży pełnił mgr  Aleksander Lizak.

Oprócz ZSP w Chojnie  na zaproszenie organizatora odpowiedziało jeszcze 10  szkół prowadzących klasy mundurowe, objętych patronatem Akademii Sztuki Wojennej. W zmaganiach uczestniczyła również w ramach programu Erasmus+ reprezentacja studentów  z Bułgarii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Turcji i Węgier.

Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał adiunkt wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr Andrzej Soboń. Tuż po otwarciu odbyło się spotkanie liderów grup, a następnie rozpoczęły się konkurencje:  ratownicze holowanie osoby tonącej w basenie, tor przeszkód, składający się z biegu z bronią slalomem, przewrotu w przód, skoku przez kozła, czołgania się i przetransportowania poszkodowanego oraz turniej w piłkę halową. Każda konkurencja była punktowana według osiągniętych wyników czasowych i wygranych lub przegranych meczy.

Po ciężkiej i emocjonującej rywalizacji nastąpiło ogłoszenie wyników. Drużyna  ZSP w Chojnie zajęła V miejsce. Olimpiada zakończyła się wspólnym obiadem w kantynie studenckiej. Była okazją do integracji uczniów klas mundurowych z całej Polski, a także kolejnej wizyty uczniów w Akademii Sztuki Wojennej, sprawującej patronat nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony