15 maja br. reprezentacja klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Konkurs odbył się w Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, a jego organizatorem był Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Głównym celem przeglądu jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów oraz popularyzacja klas mundurowych.

Każda drużyna musiała przedstawić program obowiązkowy – umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP, program dowolny – pokaz musztry paradnej oraz wykonać piosenkę marszową.

Uczniowie ZSP w Chojnie zajęli III miejsce. Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Aleksandra Lizurej, Tomasz Sosnowski, Kamil Kowalski, Marcin Stasiński, Marta Kiełbasa, Katarzyna Grabowicz, Norbert Bigos, Adam Bułhak, Alicja Glińska, Aleksandra Góralska, Patrycja Jaworska, Marek Pawlisiak, Klaudia Ziółkowska. Opiekunem merytorycznym uczniów jest mgr Marek Bednarz.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony