16 maja br. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wziął udział w Konferencji Klas Mundurowych dla szkół realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Burmistrz Gminy Mieszkowice, Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach oraz Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

Do uczestnictwa w tym wydarzeniu historyczno-kulturalnym zgłosiło się 100 uczniów z 10 placówek. ZSP w Chojnie reprezentowała najliczniejsza, bo aż 25-osobowa  grupa uczniów  I i II klasy mundurowej pod opieką Aleksandra Lizaka oraz nauczycieli historii: D. Perz, A. Żurawskiej-Rusek, N. Oleśkowa, E. Krupy- Nadolny.  

Młodzież z dumą uczestniczyła  w konferencji, która miała szczególne znaczenie ze względu na patrona Technikum Budowlanego, Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej - ppor. Ryszarda Kuleszę i patronów Liceum Ogólnokształcącego - Bohaterów spod Siekierek, którzy brali udział i zginęli w walkach toczonych przez Państwo Polskie o Pomorze Zachodnie w 1945 r.

Na chojeńskiej młodzieży spoczywała odpowiedzialność oddania poległym bohaterom  zasłużonej czci i godne zaprezentowanie się w gronie uczestniczących w przedsięwzięciu klas mundurowych. Tak więc, dla uczniów ZSP w Chojnie to nie był tylko zjazd klas mundurowych w Rejonie Pamięci Narodowej, ale szansa pokazania, że znają i kultywują historię swojego regionu, której są świadomymi spadkobiercami.

Celem konferencji było poznanie i wymiana doświadczeń szkół prowadzących klasy mundurowe, integracja młodzieży w duchu historycznym, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Młodzież poznała fakty dotyczące  wydarzeń historycznych 1945 r., które miały miejsce w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki – Gozdowice, podane w ciekawy i obrazowy sposób. Organizatorzy podkreślali, że interpretacja i ocena tych wydarzeń należy do młodego pokolenia.

Młodzież zwiedziła najważniejsze miejsca istotnych wydarzeń historycznych począwszy od Góry Czcibora po Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach.

Pierwszym punktem było spotkanie pod Górą Czcibora i serdeczne przywitanie uczestników przez Burmistrz Cedyni – Gabrielę Kotowicz. Następnie młodzież została zapoznana z przebiegiem bitwy stoczonej przez Mieszka I w 972 r.

W kolejnej części historycznej wyprawy były Stare Łysogórki, gdzie uczestników przywitała Teresa Hryniewicz – Sekretarz Gminy Mieszkowice. I tu uczniowie doświadczyli kontaktu z historią opowiedzianą tak, jakby rozgrywała się na ich oczach. Dyrektor Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej – Michał Dworczyk wraz z kustoszami - Kamilem Iwanowskim i Zofią Iwanowską, z pasją opowiadali o dziejach tych ziem, zapoznali młodzież z eksponatami muzealnymi, przypominali fakty wzruszające, przywoływali wydarzenia dramatyczne. Wszyscy słuchali w skupieniu i z zainteresowaniem.

W głębokiej pamięci uczestników zostanie pełen zadumy spacer po Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach i lekcja historii, poświęcona wydarzeniom związanym z forsowaniem Odry. Młodzież złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem Matki Polki, poświęconym I Samodzielnej Brygadzie Moździerzy, oddając w ten sposób cześć poległym żołnierzom.

Wielokrotnie podkreślano, że Rejon Pamięci Narodowej  Cedynia – Siekierki – Gozdowice jest bliski społeczeństwu Pomorza Zachodniego oraz 5. Pułkowi Inżynieryjnemu w Szczecinie Podjuchach, który objął szczególną opieką rejon forsowania Odry i rozpoczęcia „Operacji Berlińskiej”. Zadaniem wszystkich uczniów, szczególnie klas mundurowych, jest podtrzymywanie tradycji, pielęgnowanie historii regionu i dawanie świadectwa młodego, świeżego patriotyzmu swoją postawą i  zachowaniem.

W Gozdowicach uczestników konferencji serdecznie przywitała Magdalena Zarębska-Kulesza - Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Pani Kurator skierowała słowa podziękowania i uznania do młodzieży, za ich postawę patriotyczną i świadomość obywatelską.

Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Sapera i wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie, na którym znaleźli się wszyscy biorący udział w przedsięwzięciu. Natomiast w  muzeum, odbyła się kolejna lekcja historii, na temat walk rozegranych między 16 kwietnia a 7 maja 1945 r., w trakcie forsowania Odry.

Na nabrzeżu Odry czekały następne atrakcje. Były to punkty edukacyjne przygotowane dla młodzieży przez Uniwersytet Szczeciński i 5. Pułk Inżynieryjny. Tu też odbyły się pokazy sprzętu wojskowego.

Zwieńczeniem działań był wspólny obiad – wojskowa grochówka w plenerze i rozmowy pełnych wrażeń uczestników. Żegnając się uczestnicy wysłuchali jeszcze Mariusza Sikory - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który jako inicjator przedsięwzięcia zapewnił, że konferencja klas mundurowych będzie kontynuowana  dla podtrzymania tradycji naszego regionu i wszystkim uczestnikom przykazał, że jako gospodarze tych ziem mają tu wracać, mówić o tych wydarzeniach, interpretować i wyciągać wnioski. Słowa podziękowania i pozdrowienia  przekazała również Ewa Dudar - radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach – płk dypl. Jacek Kwiatkowski.

Dzięki udziałowi w konferencji – żywej lekcji historii, młodzież reprezentująca ZSP w Chojnie miała okazję nie tylko przypomnieć sobie wydarzenia historyczne z 1945 r., które miały miejsce w rejonie Pamięci Narodowej, ale poczuć się gospodarzami tych miejsc. 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony