W dniach 24 – 28 kwietnia 2017 r. cztery nauczycielki przedmiotów gastronomiczno-hotelarskich uczestniczyły w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry pedagogicznej, w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu mobilności zawodowej pt. „Europejskie staże” z programu Erasmus+. Szkolenie odbywało się w formie job shadowing w Institute of Tourism Studies na Malcie. 

Celem projektu było podniesienie zawodowych umiejętności kadry pedagogicznej, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej. Zrealizowany program szkolenia obejmował:

  • konferencję poświęconą strukturze kształcenia zawodowego na Malcie, w Polsce i Hiszpanii, podczas której  każda grupa przedstawiła i omówiła system szkolnictwa zawodowego swojego kraju,
  • zwiedzanie Institute of Tourism Studies (ITS) i prezentację  bazy szkoły, w której studenci z całego świata doskonalą swoje umiejętności zawodowe dotyczące sporządzania potraw i obsługi klienta,
  • obserwację zajęć na temat  kultury maltańskiej, a następnie realizacja zajęć praktycznych w formie zwiedzania stolicy Malty Valletty,
  • spotkanie z koordynatorem d.s. praktyk z ITS, który przedstawił miejsca, czas i przebieg lokalnych i zagranicznych staży oraz wymianę doświadczeń w tym obszarze przez uczestników projektu,
  • zajęcia języka angielskiego przeznaczone dla osób dorosłych z różnych krajów dokształcających się z zakresu turystyki,
  • spotkanie z przedstawicielem ds. przygotowania i organizacji projektu „Valletta- Europejska Stolica Kultury 2018”,
  • obserwację  zajęć praktycznych uczniów gastronomii odbywających się w  szkolnej Restauracji Pembroke Suite,
  • zajęcia w plenerze polegające na zwiedzaniu Pałacu Inkwizytorki  i Muzeum Morskiego w Birgu, połączone z zajęciami praktycznymi z turystyki, podczas których uczniowie pełnili role przewodników.

Na zakończenie mobilności uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu w ITS

Udział w projekcie był dla nauczycieli  nowym i ciekawym  doświadczeniem. Przyczynił się do poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności, istotnych w pracy i dla rozwoju zawodowego. Zaowocował wzrostem  kompetencji  językowych, a także  społecznych i kulturowych.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony