Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie znalazł się w nielicznym gronie zakwalifikowanych od 1 września 2017 r. do Pilotażowego Programu Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcia szkół ponadgimnazjalnych dla klas mundurowych.
Szczególnie ważne jest to, że uczniowie po skończeniu tego Programu będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej oraz do Wojsk Obrony Terytorialnej lub otrzymają dodatkowe punkty w trakcie egzaminów na wyższe uczelnie wojskowe.

Cieszę się, że mój pomysł powołania klas wojskowych został zaakceptowany przez dyrekcję szkoły i jest wzorowo prowadzony przez nauczycieli ZSP.

Jednocześnie dziękuję dyrekcji szkoły i nauczycielom za dotychczasową autorską realizację programu nauczania, która dała Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie szansę na wejście do certyfikowanego programu edukacyjnego.

Dziękuję także za zaangażowanie i wsparcie oferty naszej szkoły w MON  jej absolwentowi, a obecnie europosłowi Czesławowi Hocowi.

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                 Wojciech Konarski
                                                                                                                 Starosta Gryfiński

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony