Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zakończył realizację dwuletniego projektu pt. „Od praktyki do pracy 2” z programu Erasmus+,  dofinansowanego kwotą 73 468,00 €. W ramach projektu 23 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło czterotygodniowe staże zawodowe w hotelach w Anglii i w restauracjach na Malcie.


Przed rozpoczęciem staży odbyły się w szkole spotkania z policjantem i doradcą zawodowym oraz zajęcia z przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i kulturowego. Uczestnicy projektu ukończyli kurs językowy, organizowany w szkole w ramach projektu. Kurs językowy oraz zajęcia podwyższające umiejętności komunikacyjne były kontynuowane także w trakcie stażu za granicą. Uczniowie otrzymali słowniki języka angielskiego oraz odzież roboczą. W trakcie staży uczniowie pracowali zgodnie z opracowanym wspólnie z pracodawcami programem nauczania w zawodzie oraz w oparciu o wdrożony w szkole  „Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym” -  ECVET.


W czasie wolnym od pracy, stażyści uczestniczyli w życiu kulturalnym miasteczek gdzie odbywali staż, nawiązali ciekawe znajomości, poznawali kulturę i tradycje krajów partnerskich. Uczestnicy projektu zwiedzili Sherborne i Exter w Anglii, oraz Marsaskalę, Valettę, Xlendi, Mġarr, a także Victorię - stolicę Gozo na Malcie.


Rezultatem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych jego uczestników, rozwój kompetencji językowych i społecznych, nawiązanie współpracy, zarówno z pracodawcami, jak i pracownikami firm, w których stażyści realizowali staże, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów krajów partnerskich.


Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie stażu może w przyszłości mieć wpływ na zwiększenie szansy uczestników projektu na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy. Stażyści rozwinęli kompetencje wielokulturowe oraz wzmocnili poczucie tożsamości europejskiej. Po zakończeniu stażu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty Europass Mobilność, potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony