Stowarzyszenie Nowa Ameryka organizuje spotkanie dla ngs-ów, które korzystają lub zamierzają korzystać z dotacji europejskich. W dniach 24 – 26 lutego br. w Słubicach odbędzie się pierwsza konferencja organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na temat systemu wsparcia UE w latach 2014-2020.

 

-Chcemy sformułować wspólne stanowisko na temat konieczności zmian w systemie wspierania organizacji pozarządowych, zwłaszcza w programie INTERREG. Zapraszamy jedną osobę z każdej organizacji pozarządowej – mówi Przemysław Konopka, pomysłodawca spotkania.

Konferencje przygotowują: Michael Kurzwelly, Andrzej Łazowski i Przemysław Konopka. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie (dojazd na własny koszt). Europejskie systemy pomocy w euroregionach wzdłuż polsko-niemieckiej granicy są dla stowarzyszeń kontrowersyjne.

Z wielu powodów bywają nie do zaakceptowania i nie pomagają w budowie transgranicznej polsko-niemieckiej społeczności obywatelskiej.

-Dlatego do udziału w naszej konferencji zaprosiliśmy także europosłów i przedstawicieli przygranicznych województw i landów. Pragniemy, by wysłuchali oni z jakimi problemami borykają się organizacje pozarządowe i poszczególne gminy. Jednocześnie chcemy razem stworzyć katalog postulatów, a następnie nasze wspólne stanowisko przekazać politycznym gremiom i opinii publicznej - mówi Przemysław Konopka (na zdjęciu).

 Propozycja postulatów i zmian przygotowane przez Nową Amerikę:

 

 1. Systemy i programy wsparcia Unii Europejskiej winny w większym niż dotychczas stopniu ułatwiać dostęp organizacji pozarządowych do środków wsparcia.
 2. Apelujemy o udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w planowaniu i przygotowaniu projektów współpracy terytorialnej i transgranicznej na wszystkich szczeblach.
 3. Domagamy się uznania organizacji pozarządowych za równoprawne (zwłaszcza w praktyce) z gminami jako podmioty współpracy terytorialnej i transgranicznej.
 4. Programy współpracy terytorialnej i transgranicznej, szczególnie INTERREG, winny zostać uproszczone – zarówno jeśli chodzi o aplikowanie, system kontroli projektów, jak i mechanizmy rozliczania projektów.
 5. Dzięki Unii Europejskiej coraz mniejsze znaczenie odgrywają granice państw, powstały natomiast nowe granice: między Euroregionami. Utrudnia to zdecydowanie współpracę organizacji pozarządowych w całym regionie przygranicznym. Domagamy się likwidacji tych granic!
 6. Organizacje pozarządowe korzystają głównie z możliwości wsparcia małych projektów. Ponieważ projekty takie dotyczą przede wszystkim spotkań obywateli i bezpośredniej współpracy, postulujemy zwiększenie środków przeznaczonych na Fundusz Małych Projektów programu INTERREG.
 7. Wnosimy o punktualny start programów wsparcia w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego na wszystkich szczeblach: europejskim, narodowym i regionalnym.
 8. Domagamy się wprowadzenia jednoznacznych reguł kwalifikacji projektów i określenia zasad narodowego współfinansowania programu INTERREG.
 9. Programy wsparcia winny być elastyczne i dostosowane do potrzeb społeczności lokalnych i regionów.
 10. Postulujemy znaczące powiększenie środków przeznaczonych na projekty socjalno-kulturowe i projekty wspomagające transgraniczną wymianę informacji oraz tworzenie sieci współpracy.
 11. Proponujemy zmianę struktury komitetów monitorujących i innych organów decydujących o udzielaniu wsparcia na współpracę transgraniczną. Domagamy się szczególnie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w tych organach.
 12. Domagamy się ograniczenia uznaniowości w pracy i w podejmowaniu decyzji przez Euroregiony, Wspólne Sekretariaty Techniczne programu INTERREG oraz Komitety Monitorujące. Jednocześnie postulujemy, by organy te działały przejrzyście i neutralnie, a jednocześnie w większym stopniu realizowały funkcję służebności wobec wnioskodawców i społeczności lokalnych.
 13. Organy kontroli i rozliczania projektów winny pracować zgodnie z zasadą „Tak dużo jak konieczne, tak mało jak to tylko możliwe”. W związku z tym postulujemy ujednolicenie standardów kontroli projektów oraz likwidację wielopoziomowej struktury kontroli.
 14. Apelujemy do instytucji Unii Europejskiej o ujednolicenie systemów wsparcia i systemu administracji programów współpracy w całej Unii Europejskiej, a tym samym ograniczenie narodowych i regionalnych systemów decyzyjnych, systemów kontroli i rozliczania projektów.
 15. Podstawową barierą ograniczającą możliwość korzystania przez organizacje pozarządowe ze wsparcia programów współpracy transgranicznych jest zasada prefinansowania projektów. Proponujemy alternatywny system finansowania w ramach Funduszu Małych Projektów:
  • po zatwierdzeniu projektu beneficjent/beneficjenci otrzymują zaliczkę w wysokości 50% wartości całego projektu, kolejne 50% zaś po rozliczeniu projektu;

 

NOWA AMERIKA to polsko-niemiecki projekt obywatelski polegający na tworzeniu sieci współpracy. W ramach tej sieci część osób pracuje nad tym, aby dokonać zmian w systemie wspierania przez Unię Europejską. Kontakt: Przemek Konopka, tel.: 607054846, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony