Przesłanie wielkiego humanisty Horacego: „Odważ się być mądrym" – to kwintesencja postawy młodych ludzi, którzy są przykładem, że laury nie są zarezerwowane dla wybranych, ale mogą zwieńczyć skronie wszystkich tych, którym pracowitość, wytrwałość i wiara we własne możliwości nie są obce. Najlepszym tego przykładem jest dziesięcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, którzy 21 września, podczas sesji Rady Powiatu odebrali stypendia za wybitne wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017.


Ida Rumbuć, uczennica Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ZSP w Chojnie. w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęła najwyższą średnią w szkole i stuprocentową frekwencję Jest uczennicą ambitną i pracowitą. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych konkursach. Aktywnie włącza w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Jest członkiem szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. Współpracowała przy realizacji międzynarodowego projektu „Women in society” w ramach programu Erasmus+. Ida intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. Uczestniczyła w projekcie „Od praktyki do pracy 2” odbywając 4-tygodniowy staż w Anglii, gdzie pogłębiała i zdobywała nowe doświadczenia zawodowe. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i z tą dziedziną chciałaby związać swoją przyszłość. Średnia ocen: 5,35


Aleksandra Pieloszczyk uczennica Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Jest niezwykle zdyscyplinowana i sumienna. Zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, a także reprezentowała szkołę w licznych konkursach i olimpiadach. Brała czynny udział w życiu szkoły angażując się w organizację przedsięwzięć "Tydzień dla oszczędzania" i „Tydzień zdrowego trybu życia”. Ola interesuje się literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. Pasjonuje się tworzeniem plakatów informacyjnych oraz promujących konkretne akcje w szkole i poza nią. W przyszłości rozważa studia związane z marketingiem i reklamą.
Średnia ocen – 5,33


Kornelia Gil, uczennica Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki, jest ambitna i pracowita. Z pasją rozwija swoje zainteresowania. Bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych i tematycznych. Kornelia angażuje się w życie szkoły włączając się w realizację różnych przedsięwzięć. Jako członek Klubu Europejskiego Douzelage, aktywnie uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Women in society” z programu Erasmus+. Interesuje się lingwistyką i pisarstwem. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W bieżącym roku szkolnym jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Średnia ocen – 5,33


Wiktor Hadała, uczeń Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Z pasją rozwija swoje zainteresowania oraz talenty aktorskie. Bierze udział w różnych konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i szkolnym. Jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. Brał udział w realizacji międzynarodowego projektu "Women in society". Był współtwórcą szkolnych akcji „Paczka Szczęścia” oraz „Dzień liczby PI”. Wiktor jest członkiem koła teatralnego. Interesuje się szachami i geografią fizyczną, a jego pasją jest karate. W przyszłości chciałby studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku związanym z finansami, ekonomią lub bankowością. Średnia ocen – 5,33


Natalia Kowalska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego o kierunku lingwistyczno-turystycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Inteligentna, sumienna, zawsze życzliwie nastawiona do innych. Natalia interesuje się historią i geografią. Chętnie bierze udział w konkursach szkolnych. Odnosi również sukcesy reprezentując szkołę w zawodach sportowych. Posiada także talent wokalny, wykorzystując go podczas uroczystości szkolnych. W wolnym czasie czyta książki, gra w koszykówkę, biega, słucha muzyki. W przyszłości chciałaby studiować historię i zostać trenerem edukacyjnym. Średnia ocen: 5,2


Karolina Krywalewicz, uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie Jest bardzo aktywna na forum klasy i społeczności lokalnej. Pełni funkcję gospodarza klasy, jest radną Młodzieżowej Rady Miejskiej. Interesuje się sprawami społecznymi, prężnie działa jako wolontariusz. Lubi czytać książki o tematyce psychologicznej, oglądać filmy, jeździć na rowerze. Uwielbia zwierzęta, sport i małe dzieci, z którymi ma bardzo dobry kontakt jako opiekunka. W przyszłości chciałby pracować w zawodzie architekta. Średnia ocen: 5,05

 


Julia Zbaradzka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Niezwykle ambitna i pracowita osoba, mająca na swoim koncie udział w wielu konkursach. W ubiegłym roku szkolnym bardzo aktywnie angażowała się w życie szkoły. Była członkiem koła ekonomicznego w ramach, którego w realizowała przedsięwzięcia „Tydzień dla Oszczędzania” i „Tydzień Zdrowego Trybu Życia”. W ramach działalności Klubu Europejskiego Douzelage, którego jest członkiem, brała udział w realizacji projektów „Women in society” i „Hobby – Education” z programu Erasmus +. W wolnych chwilach czyta książki, słucha muzyki i uczy się grać na gitarze. W przyszłości chciałaby studiować na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. Średnia ocen – 5,00


Wiktoria Sakowicz, uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Świetna organizatorka. Reprezentuje szkołę we wszelkich rozgrywkach w sportach zespołowych. Swoją przyszłość wiąże ze sportem, muzyką, literaturą i służbami mundurowymi. Lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, a wolnym czasie gra w siatkówkę, kibicuje drużynie Pogoni Szczecin, słucha muzyki i tańczy. Średnia ocen: 5,00

 

 


Paula Maciejewska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-prawnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Ambitna, zdolna i pracowita, czego potwierdzeniem są znakomite wyniki w nauce, mimo ubiegłorocznego powrotu do kraju po wieloletnim pobycie w Wielkiej Brytanii. Myśli po angielsku. Interesuje się gastronomią, muzyką, książkami, naukami ścisłymi, kulturą brytyjską. Uwielbia spędzać czas w kuchni i eksperymentować nad nowymi potrawami. Lubi także spędzać czas z dziećmi jako opiekunka. W przyszłości chciałaby zostać dobrym pediatrą. Średnia ocen: 5,00


Tomasz Lisowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-turystycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Pracowity, rzetelny i zaangażowany w życie szkoły. Interesuje się geografią, matematyką i informatyką. W wolnym czasie czyta książki, w szczególności dotyczące nowinek technicznych, lubi także wędrować i przecierać szlaki turystyczne. W przyszłości chciałby studiować nanotechnologię. Średnia ocen: 5,00


 

 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony