W piątek 13 października 2017 r. w ZSP w Chojnie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości stawili się zaproszeni goście: członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego Henryk Kaczmar, sekretarz Powiatu Gryfińskiego Barbara Rawecka, przewodnicząca Rady Rodziców Aldona Wąchała, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Marzena Polek – Bakalarczyk oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

Dyrektor szkoły, Adriana Salamończyk złożyła podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i zaangażowanie wkładany w codzienną pracę. Podziękowania  i życzenia nauczycielom oraz pracownikom administracji i  obsługi złożyli również pan Henryk Kaczmar oraz pani Aldona Wąchała.

Pani Barbara Rawecka wręczyła  nagrody w imieniu Starosty Gryfińskiego za sukcesy w pracy zawodowej i zarządzanie szkołą, służące jej rozwojowi, które otrzymała dyrektor szkoły Adriana Salamończyk, nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych i hotelarskich Bianka Małysz – Lewandowska oraz kierownik internatu Dorota Szwiec.

Akademię uświetnił spektakl inspirowany tekstami Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory „Dajmy się zaskoczyć miłości” grupy teatralnej „Jeszcze chwila” w reżyserii Katarzyny Mickiewicz – Bindas.

Ostatnim punktem spotkania było otwarcie nowej biblioteki szkolnej, która dzięki dofinansowaniu ze środków powiatu została generalnie wyremontowana i unowocześniona. Dzięki realizacji ogólnopolskiego projektu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego pod patronatem MEN księgozbiór  biblioteki  ZSP został wzbogacony o książki wartości 15 000 złotych.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów, na który zostali zaproszeni goście i pracownicy szkoły. 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony