1 grudnia 2017 r. odbył się IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie.
Celem tegorocznej edycji konkursu było uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych, uświadomienie negatywnych skutków zachowań ryzykownych, oraz profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych.

W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego ze szkół gimnazjalnych oraz z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Radę Rodziców ZSP w Chojnie.
Do konkursu przystąpiły cztery drużyny: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baniach, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
Konkursowi przewodziła komisja w składzie:
1. Przewodnicząca komisji – asp. sztab. Anna Przybylska, reprezentująca Komisariat Policji w Chojnie.
2. Monika Baczyńska-Padjasek (przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie),
3. Grażyna Rozmyślak (przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie).


Dyrektor szkoły uroczyście powitała przybyłych uczniów i gości oraz przedstawiła historię organizowanych przez ostatnie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS i Powiatowych Konkursów Profilaktycznych.
Dyrektor zaprezentowała działania profilaktyczne projektu „Każdy różny
-wszyscy równi” zrealizowanego w ubiegłym roku szkolnym w ZSP w Chojnie w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna+. Projekt zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.
Za realizację wyjątkowych inicjatyw profilaktycznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, główną nagrodę w programie „Bezpieczna Szkoła”. Program ten organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. Runda druga polegała na wykonaniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: rozwiązaniu quizu „Formy cyberprzemocy i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu” oraz przedstawieniu przez drużynę wypowiedzi w formie pisemnej po obejrzeniu wyświetlonego przez organizatora fragmentu filmu poruszającego problem cyberprzemocy. Zadanie drugie było oceniane za jakość wypowiedzi, prawidłowość merytoryczną przedstawionej problematyki i właściwą argumentację.


Przedstawiony fragment filmu jednoznacznie pokazywał, że nie ma anonimowości w sieci. Młodzi ludzie powinni pamiętać, że za tym, co jest napisane, umieszczone na stronach, zawsze kryje się konkretna osoba, jej historia i emocje, o czym zwykle się zapomina. To, co zostaje umieszczone w sieci, zaczyna żyć własnym życiem, bez możliwości kontroli i ma ogromny wpływ na rzeczywistość. Celem prezentacji fragmentu filmu było wywołanie refleksji na temat tego, czy rzeczywiście powołując się na wolność słowa, możemy wszystko.


IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny poprowadził Aleksander Panicz, uczeń z klasy II MZ Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP w Chojnie.
W tegorocznej edycji IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:
- I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gryfinie.
- II miejsce Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach.
- III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
Laureatom dyplomy oraz nagrody wręczyła dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryfinie Wioletta Rożko.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony