Uroczystość Złotego Jubileuszu Poradni odbyła się 16 lutego 2018 r. W spotkaniu uczestniczyli: starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Jerzy Miler w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty starszy wizytator Hanna Markowska oraz Cezary Henryk, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli również dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z którymi poradni współpracuje na co dzień. Wyjątkowi goście spotkania to emerytowani pracownicy na czele z Panią Izabelą Walczak – dyrektorem Poradni w latach 1982-2005.

„Był wtorek, drugi stycznia 1968 roku, jak podawał miesięcznik Przekrój na styczeń prognozowano wyższe temperatury niż w grudniu, ale też więcej opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Na światowych listach przebojów królował The Doors, , Stiwi Wonders, Beatels’i. W Polsce młodzież tańczyła min. przy piosenkach Czerwonych Gitar..

A w Gryfinie, o poranku Pani Maria Dobromilska oglądała swoje nowe miejsce pracy (w przybudówce LO obok gabinetu lekarskiego). Tym miejscem była Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Ówczesny Inspektor Oświaty Pan Ryszard Augustyniak powołał z dniem 1 styczni, dotychczasową zastępcę kierownika SP 1 w Gryfinie, Panią Marię Dobromilską na stanowisko kierownika Poradni. Znając usposobienie Pani Marii dla niej pewnie ten dzień był pełen słońca i optymizmu. Przyszło jej tworzyć coś nowego, placówkę, która miała nieść pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom.…

… 1 września 1982 roku obowiązki dyrektora objęła Pani Izabela Walczak. …… Przy zmieniającym się systemie ustrojowym, wprowadzanych reformach oświaty Pani Izabela Walczak wytrwale wdrażała swoje pomysły na poradnictwo wychowawczo-zawodowe a potem psychologiczno-pedagogiczne na terenie powiatu gryfińskiego…”

Tak obecna dyrektor Jolanta Majewska przybliżyła sylwetki emerytowanych dyrektorów. Pani Maria Dobromilska, nie była obecna na spotkaniu, ale w przesłanych życzeniach wspominając swoją pracę dodaje „…A gdy będziecie jak ja na emeryturze, niech wszystkie dobre wspomnienia z Waszej pracy umilą Wam starość”.

Najdłużej pracującym pracownikiem (41 lat) jest psycholog Barbara Kurkiewicz. W swoim wystąpieniu wspominała pierwsze lata pracy. Wiele miejsca poświęciła chwilom prywatnym wszystkich koleżanek, chwilom, które w naturalny sposób były związane z poradnią.

Z okazji Jubileusze poradnia wydała biuletyn „Od Poradni Wychowawczo-Zawodowej do Psychologiczno-Pedagogicznej”. Zapraszamy do lektury.

Źródło: PP-P w Gryfinie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony