22 lutego br. w Zespole Szkół Ponadgimna- zjalnych w Chojnie odbył się  XI Powiatowy Konkurs Wiedzy o  Europie, już po raz szósty pod honorowym patronatem wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusława Liberadzkiego. Główną nagrodą ufundowaną przez patrona konkursu, jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Konkurs skierowany był do uczniów klas trzecich gimnazjum i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W tym roku do rywalizacji przystąpiły drużyny z gimnazjum w Cedyni, Chojnie i Widuchowej oraz  z ZSP nr 2 w Gryfinie i ZSP w  Chojnie.

Zmagania podzielone zostały na trzy etapy: pisemny, ustny oraz praktyczny. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o Europie. Drugi etap wymagał odpowiedzi na pięć pytań dotyczących wiedzy historycznej, geograficznej, symboli narodowych, ustrojów państw, organizacji międzynarodowych w tym głównie Unii Europejskiej, zabytków, języków, walut, potraw i znanych postaci świata kultury. W trzecim etapie uczestnicy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne, charakteryzujące wybrane przez siebie państwo.  

Uczestników konkursu oceniała trzyosobowa komisja w składzie: pan Gerard Lemke – przewodniczący Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, pani Krystyna Leddin – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie oraz pan Kazimierz Komorzycki – reprezentujący prof. Bogusława Liberadzkiego.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu została drużyna z ZSP w Chojnie, w składzie: Natalia Ziembowska, Gracjan Jasnos, Dawid Piotrowski (opiekun p. Gabriela Lasowska), II miejsce zajęła drużyna gimnazjalistów z Widuchowej w składzie: Małgorzata Mlak, Adam Madej, Wojciech Rogalski (opiekun p. Irena Chęś),  a III miejsce uczniowie z Gimnazjum w Cedyni w składzie: Marta Pięknik, Michał Sobiś, Jakub Wojtasik (opiekun p. Renata Misiura).

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony