Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie bierze udział w  projekcie  pt. „Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro!”, finansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 - Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest  do uczniów i nauczycieli technikum zawodowego oraz  branżowej szkoły I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej. Głównym jego celem  jest przygotowanie uczniów do lepszego funkcjonowania na rynku pracy, m.in. poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Zaplanowane w projekcie działania realizowane są bardzo intensywnie. Od września, najlepszy uczeń w każdym z sześciu kształconych w szkole zawodów otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 800 zł miesięcznie. Doposażono w specjalistyczny sprzęt i laptopy pracownię gastronomiczną i hotelarską. Zakończyła się rekrutacja uczniów na płatne staże wakacyjne, które będą odbywały się u pracodawców.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w  kursie Microsoft Technology Associate „Cloud Fundamental”, który zakończył się  egzaminem w Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym CERTIPORT i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego umiejętności wykorzystywania najnowszych technologii do osiągania celów biznesowych oraz zapewniania przewagi konkurencyjności.  

W lutym rozpoczął się kurs stylizacji paznokci, po którego ukończeniu uczennice kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa zdobędą uprawnienia do wykonywania usług jako stylistki paznokci. Kurs obejmuje swoim programem zajęcia teoretyczne i praktyczne,  podczas których uczennice doskonalą umiejętność tradycyjnego wzornictwa, uczą się wykonywać manicure i pedicure klasyczny i hybrydowy, ćwiczą techniki przedłużania płytki paznokcia.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w kursie cross-selling i up-selling, zapoznając się z technikami efektywnego podnoszenia sprzedaży w gastronomii i  zasadami komunikacji z klientem.

Nauczyciele zawodu  zdobywają nowe kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego i psychodietetyki  na studiach podyplomowych, podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach: barmańskim, baristy, cross-selling i up-selling oraz zarządzania projektami budowlanymi.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony