13 czerwca 2018 r. Zespół Szkół w Nowym Czarnowie zorganizował spotkanie z ratownikiem GSR i WOPR Szczecin Łukaszem Kamińskim oraz przedstawicielem Straży Miejskiej w Gryfinie Alicją Kubiak. Spotkanie dotyczyło bezpiecznego zachowania się nad wodą. Uczniowie obejrzeli film, w którym zobaczyli jak wygląda akcja ratownicza WOPRu oraz jakie niebezpieczeństwa grożą ludziom na niestrzeżonych plażach.

Ratownik omówił znaczenie znaków, które występują na plażach strzeżonych. W drugiej części spotkania Alicja Kubiak mówiła między innymi o niebezpieczeństwach występujących w miejscu zamieszkania, ucieczkach z domu, niebezpiecznych zwierzętach, kontaktach z nieznajomymi z Internetu. Przypomniała również zasady udzielania pierwszej pomocy. Podsumowaniem spotkania był film promujący numer ratunkowy 112. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem uczniów.

Źródło: ZSS Nowe Czarnowo

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony