12 października 2018 r. w Zespole Szkół w Nowym Czarnowie świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęto od części oficjalnej, w której dyrektor Małgorzata Wakuluk podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za trud i pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia.

Złożyła życzenia w imieniu starosty Wojciecha Konarskiego i naczelnika Wydziału Edukacji Elżbiety Lorenowicz-Bień, a następnie odczytała i wręczyła nagrody dyrektora. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej na wyróżnienie zasłużyli nauczyciele nagrodzeni nagrodą Kuratora Oświaty oraz Starosty Gryfińskiego.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Julia Porwit w imieniu swoim i pracowników złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły, a na ręce dyrektora złożyła przepiękny bukiet kwiatów i upominki dla nauczycieli. 

Na szczególną pochwałę zasłużyli nasi uczniowie, którzy przygotowywali upominki i zaprezentowali przepiękny program artystyczny. Wszystkim nauczycielom Dziękujemy i Gratulujemy życząc sukcesów w dalszej pracy!

Źródło: ZSS Nowe Czarnowo

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony