9 listopada 2018 r., w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.”, uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzili na ulicach Chojny patriotyczny flash mob. Celem akcji było zachęcenie przechodniów do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w przededniu tak ważnego dla wszystkich Polaków święta – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.   

Już w październiku, w celu popularyzacji utworów żołnierskich i patriotycznych oraz zachęcenia młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym, zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu, opracował mały śpiewnik polskiej pieśni patriotycznej. Zadaniem uczniów było natomiast przygotowanie białych i czerwonych balonów oraz utrwalenie pamięciowe pieśni umieszczonych w śpiewniku. Zarówno śpiewniki, jak i balony przygotowano w celu wręczenia ich mieszkańcom miasta.

Uczestnicy akcji udali się w miejsca, w których można spotkać najwięcej ludzi tj. place przed lokalnymi marketami, skwery, bazar, itp. W każdym z tych miejsc inicjowali pieśń patriotyczną „Przybyli ułani”. Wychodząc z różnych stron odwiedzonych miejsc z pieśnią na ustach gromadzili się w jednym punkcie, by wspólnie kończyć utwór.

Żeby zachęcić przechodniów do wspólnego śpiewania, uczniowie rozdawali śpiewniki polskiej pieśni patriotycznej oraz rozdawali białe i czerwone balony.

Do akcji z wielkim entuzjazmem przyłączyły się przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie z grupy integracyjnej „Krasnale”, które również znały pieśń przewodnią akcji i zachęcały przechodniów do jej zaśpiewania.

Akcja bardzo zaskoczyła mieszkańców Chojny, część z nich ze wzruszeniem nuciła pieśń, część stojąc, przyglądała się jedynie i słuchała z wyraźnym wzruszeniem.

Działania projektu „Godność. Wolność. Niepodległość.” sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

     

 

Informacja: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony